Zkoušky materiálů

Nedestruktivní zkoušení výrobků

Kontaktuje nás

Zkoušky materiálů

Nedestruktivní testování má obrovský význam při zajišťování bezpečnosti provozu složitých výrobních celků (např. u jaderné elektrárny, energetických rozvodů, ropných plošin, petrochemických závodů a jejich zařízení). 

Pomocí nedestruktivního testování odhalíte případné nedostatky bez nutnosti demontáže výrobku. Snížíte tak náklady spojené s opravami a také riziko případných havárií.

Při testování se kontrolují vlastnosti materiálů (druh, tloušťka, povrchová úprava, tvrdost apod.) a dále například svary

V souvislosti s testováním svarů zajišťujeme rovněž zkoušky svářečů, páječů a svářečských operátorů pod záštitou CWS ANB (Czech Welding Society Authorized National Body). Vystavené osvědčení a certifikáty ze zkoušek svářečů mají celosvětovou platnost.

Hlavní metody nedestruktivního testování

 • Vizuální metoda
 • Kapilární metoda
 • Metoda vířivých proudů
 • Ultrazvuková metoda

Co získáte díky testování výrobků 

 • Zvýšíte kvalitu výrobků 
 • Odhalíte případné nedostatky bez nutnosti demontáže výrobku
 • Snížíte riziko výskytu nedostatků
 • Minimalizujete náklady na opravy
 • Splníte normy, zákonné požadavky a předpisy 
 • Zlepšíte svou pověst na trhu
 • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 29993

Požadavky na vzdělávací služby

Standard ISO 29993:2017 specifikuje své požadavky na takové vzdělávací služby, které neposkytují formální vzdělání, nebo jde o různé typy celoživotního vzdělávání (např.  odborné vzdělávání a vnitropodnikové vzdělávání). 

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Chcete zajistit odpovídající kvalitu svých výrobků? Rádi provedeme jejich nedestruktivní zkoušky. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více