Zkoušky materiálů

Nedestruktivní zkoušení výrobků

Kontaktuje nás

Zkoušky materiálů

Nedestruktivní testování má obrovský význam při zajišťování bezpečnosti provozu složitých výrobních celků (např. u jaderné elektrárny, energetických rozvodů, ropných plošin, petrochemických závodů a jejich zařízení). 

Pomocí nedestruktivního testování odhalíte případné nedostatky bez nutnosti demontáže výrobku. Snížíte tak náklady spojené s opravami a také riziko případných havárií.

Při testování se kontrolují vlastnosti materiálů (druh, tloušťka, povrchová úprava, tvrdost apod.) a dále například svary

V souvislosti s testováním svarů zajišťujeme rovněž zkoušky svářečů, páječů a svářečských operátorů pod záštitou CWS ANB (Czech Welding Society Authorized National Body). Vystavené osvědčení a certifikáty ze zkoušek svářečů mají celosvětovou platnost.

Hlavní metody nedestruktivního testování

 • Vizuální metoda
 • Kapilární metoda
 • Metoda vířivých proudů
 • Ultrazvuková metoda

Co získáte díky testování výrobků 

 • Zvýšíte kvalitu výrobků 
 • Odhalíte případné nedostatky bez nutnosti demontáže výrobku
 • Snížíte riziko výskytu nedostatků
 • Minimalizujete náklady na opravy
 • Splníte normy, zákonné požadavky a předpisy 
 • Zlepšíte svou pověst na trhu
 • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Chcete zajistit odpovídající kvalitu svých výrobků? Rádi provedeme jejich nedestruktivní zkoušky. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více