Zkoušky materiálů

Nedestruktivní zkoušení výrobků

Mám zájem

Zkoušky materiálů

Nedestruktivní testování má obrovský význam při zajišťování bezpečnosti provozu složitých výrobních celků (např. u jaderné elektrárny, energetických rozvodů, ropných plošin, petrochemických závodů a jejich zařízení). 

Pomocí nedestruktivního testování odhalíte případné nedostatky bez nutnosti demontáže výrobku. Snížíte tak náklady spojené s opravami a také riziko případných havárií.

Při testování se kontrolují vlastnosti materiálů (druh, tloušťka, povrchová úprava, tvrdost apod.) a dále například svary

V souvislosti s testováním svarů zajišťujeme rovněž zkoušky svářečů, páječů a svářečských operátorů pod záštitou CWS ANB (Czech Welding Society Authorized National Body). Vystavené osvědčení a certifikáty ze zkoušek svářečů mají celosvětovou platnost.

Hlavní metody nedestruktivního testování

 • Vizuální metoda
 • Kapilární metoda
 • Metoda vířivých proudů
 • Ultrazvuková metoda

Co získáte díky testování výrobků 

 • Zvýšíte kvalitu výrobků 
 • Odhalíte případné nedostatky bez nutnosti demontáže výrobku
 • Snížíte riziko výskytu nedostatků
 • Minimalizujete náklady na opravy
 • Splníte normy, zákonné požadavky a předpisy 
 • Zlepšíte svou pověst na trhu
 • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Chcete zajistit odpovídající kvalitu svých výrobků? Rádi provedeme jejich nedestruktivní zkoušky. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference