ISO 37301

Compliance Management System

Kontaktuje nás

ISO 37301

Akreditováno: ANAB
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Certifikační standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

Jeho procesní struktura zajistí fungování společnosti v souladu s příslušnými zákony, předpisy a kodexy chování. Stanovuje požadavky a poskytuje pokyny pro zavedení, vývoj, implementaci, hodnocení, údržbu a zlepšování systémů řízení. Vychází z principu „Plan-Do-Check-Act“ (PDCA). Cílem tohoto principu je neustálé zlepšování společnosti.

Pro koho je určena certifikace systému řízení dle normy ISO 37301

 • Soukromé organizace: společnost jako celek, obchodní jednotka nebo dceřiná společnost
 • Veřejné organizace: správy, služby, politické strany
 • Neziskové organizace: nevládní organizace, charity, nadace, sdružení

Požadavky normy

 • Zásady a postupy pro dodržování předpisů
 • Personální kontroly a školení
 • Cíle dodržování předpisů a plánování jejich dosažení
 • Zásady týkající se přepravy, přeposílání, monitorování, vyšetřování a kontroly
 • Zodpovědné řízení a odpovědnost
 • Postupy posuzování rizik
 • Finanční, obchodní a smluvní kontroly
 • Nápravná opatření a neustálé zlepšování systému řízení dodržování předpisů

Výhody certifikace

 • Důkaz posouzení shody pro CMS třetích stran
 • Rozvoj pozitivní kultury a dodržování předpisů
 • Efektivní řízení neočekávaných událostí a nedodržování předpisů
 • Ochrana dobrého jména společnosti
 • Marketing – zlepšení obchodních příležitostí
 • Zvýšení důvěry třetích stran a zákazníků
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Máte zájem o zavedení požadavků dle normy ISO 37301? Kontaktujte nás a my pro vás připravíme řešení.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více