Norma ČSN EN ISO 22716:2007

Správná výrobní praxe v kosmetickém průmyslu (SVP)

Mám zájem

GMP - kosmetika

Pro zajištění odpovídající kvality a požadovaných vlastností kosmetických výrobků je potřeba dodržovat jisté postupy řízení.

Touto problematikou se zabývá norma ČSN EN ISO 22716:2007.

Certifikace správné výrobní praxe v kosmetickém průmyslu (GMP) podle normy ČSN EN ISO 22716:2007 zahrnuje systém řízení od nákupu surovin, výrobu, hygienu, kontrolu kvality, výběr obalů, skladování, pracovníky i zacházení s odpady až po reklamace a stahování z trhu.

Certifikaci standardu ČSN EN ISO 22716:2007 doporučujeme všem organizacím v kosmetickém průmyslu podílejícím se na výrobě a distribuci kosmetických výrobků.

Požadavky normy ČSN EN ISO 22716:2007 

  • Definice a úprava procesů pro zajištění odpovídající kvality kosmetických výrobků
  • Zajištění pravidelných kontrol kritických činností organizace
  • Zajištění dokumentace veškerých procesů

Co získáte na základě certifikace 

  • Zajistíte odpovídající kvalitu kosmetických výrobků
  • Získáte větší důvěru svých zákazníků
  • Snížíte riziko výroby vadných výrobků a s ním spojených nákladů na nápravu
  • Posílíte výkonnost a konkurenceschopnost své firmy
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Standard ISO 22716:2007 lze certifikovat s normou ISO 9001 společně v integrovaným systémem řízení. Máte-li zájem o certifikaci, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference