Norma ČSN EN ISO 22716:2007

Správná výrobní praxe v kosmetickém průmyslu (SVP)

Kontaktuje nás

GMP - kosmetika

Pro zajištění odpovídající kvality a požadovaných vlastností kosmetických výrobků je potřeba dodržovat jisté postupy řízení.

Touto problematikou se zabývá norma ČSN EN ISO 22716:2007.

Certifikace správné výrobní praxe v kosmetickém průmyslu (GMP) podle normy ČSN EN ISO 22716:2007 zahrnuje systém řízení od nákupu surovin, výrobu, hygienu, kontrolu kvality, výběr obalů, skladování, pracovníky i zacházení s odpady až po reklamace a stahování z trhu.

Certifikaci standardu ČSN EN ISO 22716:2007 doporučujeme všem organizacím v kosmetickém průmyslu podílejícím se na výrobě a distribuci kosmetických výrobků.

Požadavky normy ČSN EN ISO 22716:2007 

  • Definice a úprava procesů pro zajištění odpovídající kvality kosmetických výrobků
  • Zajištění pravidelných kontrol kritických činností organizace
  • Zajištění dokumentace veškerých procesů

Co získáte na základě certifikace 

  • Zajistíte odpovídající kvalitu kosmetických výrobků
  • Získáte větší důvěru svých zákazníků
  • Snížíte riziko výroby vadných výrobků a s ním spojených nákladů na nápravu
  • Posílíte výkonnost a konkurenceschopnost své firmy
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Standard ISO 22716:2007 lze certifikovat s normou ISO 9001 společně v integrovaným systémem řízení. Máte-li zájem o certifikaci, kontaktujte nás.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více