Norma ČSN EN ISO 22716:2007

Správná výrobní praxe v kosmetickém průmyslu (SVP)

Kontaktuje nás

GMP - kosmetika

Není akreditováno
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Pro zajištění odpovídající kvality a požadovaných vlastností kosmetických výrobků je potřeba dodržovat jisté postupy řízení.

Touto problematikou se zabývá norma ČSN EN ISO 22716:2007.

Certifikace správné výrobní praxe v kosmetickém průmyslu (GMP) podle normy ČSN EN ISO 22716:2007 zahrnuje systém řízení od nákupu surovin, výrobu, hygienu, kontrolu kvality, výběr obalů, skladování, pracovníky i zacházení s odpady až po reklamace a stahování z trhu.

Certifikaci standardu ČSN EN ISO 22716:2007 doporučujeme všem organizacím v kosmetickém průmyslu podílejícím se na výrobě a distribuci kosmetických výrobků.

Požadavky normy ČSN EN ISO 22716:2007 

  • Definice a úprava procesů pro zajištění odpovídající kvality kosmetických výrobků
  • Zajištění pravidelných kontrol kritických činností organizace
  • Zajištění dokumentace veškerých procesů

Co získáte na základě certifikace 

  • Zajistíte odpovídající kvalitu kosmetických výrobků
  • Získáte větší důvěru svých zákazníků
  • Snížíte riziko výroby vadných výrobků a s ním spojených nákladů na nápravu
  • Posílíte výkonnost a konkurenceschopnost své firmy
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Standard ISO 22716:2007 lze certifikovat s normou ISO 9001 společně v integrovaným systémem řízení. Máte-li zájem o certifikaci, kontaktujte nás.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více