Norma ISO 26000

Společenská odpovědnost firem

Kontaktuje nás

ISO 26000

Norma ISO 26000 vznikla za účelem zapojení společenské odpovědnosti do všech procesů a kultury organizací.

Cílem standardu ISO 26000 je posílit odpovědnost organizací za své chování a jednání v rámci trvale udržitelného rozvoje. Přijetím požadavků standardu zlepšíte pověst, kulturu a sociální odpovědnost své organizace.

Standard ISO 26000 doporučujeme všem druhům organizací jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru bez ohledu na velikost či obor.

Proč spolupracovat s námi

  • Zajistíme vám nezávislý audit od našich zkušených odborníků
  • Navrhneme takové řešení, aby bylo pro vaši firmu co nejužitečnější
  • Respektujeme cenovou politiku firem, proto nabízíme férové ceny

Co získáte na základě certifikace

  • Obdržíte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Zlepšíte pověst své organizace 
  • Posílíte důvěru zaměstnanců i veřejnosti ve vaší organizaci
  • Snížíte dopady své organizace na životní prostředí
  • Zajistíte sociální i ekonomickou zodpovědnost
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte zájem o zavedení požadavků dle normy ISO 26000? Kontaktujte nás a my pro vás připravíme řešení.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více