Norma ISO 14046

Environmentální management - Vodní stopa

Kontaktuje nás

ISO 14046

Není akreditováno
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

V oblasti udržitelného rozvoje hraje problematika vody a vodního hospodářství velmi významnou roli.

Požadavky normy ISO 14046 jsou základem pro zlepšení vodního hospodářství na místní i celosvětové úrovni.

Norma ISO 14046 vznikla proto, aby sjednotila požadavky související s posuzováním vodní stopy s ohledem na dopad na kvalitu vody.

Certifikaci dle standardu ISO 14046 doporučujeme všem organizacím i vládním institucím, které se chtějí podílet na udržitelném rozvoji v oblasti vodního hospodářství.

Proč provést certifikaci s námi

  • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
  • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
  • Nabízíme férové ceny s ohledem na trend snižování provozních nákladů organizací

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Dokážete lépe a včas odhadnout rizika dopadů na kvalitu vody
  • Zlepšíte plánování v oblasti vodohospodářství
  • Minimalizujete rizika negativních dopadů na kvalitu vody 
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Máte zájem o certifikaci dle ISO 14046? Obraťte se na nás a společně najdeme ideální řešení pro vaši organizaci.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více