Norma ISO 14046

Environmentální management - Vodní stopa

Kontaktuje nás

ISO 14046

V oblasti udržitelného rozvoje hraje problematika vody a vodního hospodářství velmi významnou roli.

Požadavky normy ISO 14046 jsou základem pro zlepšení vodního hospodářství na místní i celosvětové úrovni.

Norma ISO 14046 vznikla proto, aby sjednotila požadavky související s posuzováním vodní stopy s ohledem na dopad na kvalitu vody.

Certifikaci dle standardu ISO 14046 doporučujeme všem organizacím i vládním institucím, které se chtějí podílet na udržitelném rozvoji v oblasti vodního hospodářství.

Proč provést certifikaci s námi

  • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
  • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
  • Nabízíme férové ceny s ohledem na trend snižování provozních nákladů organizací

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Dokážete lépe a včas odhadnout rizika dopadů na kvalitu vody
  • Zlepšíte plánování v oblasti vodohospodářství
  • Minimalizujete rizika negativních dopadů na kvalitu vody 
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

Global G.A.P.

Správná zemědělská praxe

Global GAP je souborem požadavků pro správnou zemědělskou praxi. Sjednocení požadavků pro zemědělskou praxi zajistí odpovídající kvalitu a nezávadnost zemědělských produktů od pěstování či výroby až po prodej koncovým zákazníkům.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte zájem o certifikaci dle ISO 14046? Obraťte se na nás a společně najdeme ideální řešení pro vaši organizaci.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více