Norma ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Kontaktuje nás

ISO 45001

Akreditováno: ČIA
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Bezpečnost práce je nezbytnou součástí úspěšného fungování firem.

Cílem mezinárodně uznávané normy ISO 45001 je zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zároveň minimalizace vzniku chorob z povolání.

Norma ISO 45001 plně nahradila původní normu OHSAS 18001. Jejím zavedením dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a v neposlední řadě minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace. Prevence je vždy levnější, než odstraňování následků.

Certifikaci normy ISO 45001 doporučujeme všem firmám, jež chtějí v rámci svých procesů zvyšovat bezpečnost všech pracovníků. ISO 45001 můžete integrovat společně se standardy ISO 9001 a ISO 14001.

Požadavky normy ISO 45001 

 • Definice kontextu organizace
 • Definice hierarchie řízení
 • Neustálé zlepšování procesů
 • Vedení a účast zaměstnanců
 • Plánování procesů s cílem zvýšení bezpečnosti a ochrany
 • Měření, hodnocení a dokumentace předem stanovených cílů

Co získáte na základě certifikace 

 • Zvýšíte úroveň bezpečnosti a ochrany pracovníků
 • Podpoříte prevenci výskytu nemocí z povolání
 • Zvýšíte motivaci svých zaměstnanců 
 • Minimalizujete náklady za incidenty 
 • Splníte zákonné požadavky a předpisy 
 • Snížíte organizační rizika
 • Zlepšíte svou pověst na trhu
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

V případě, že vás zajímá certifikace normy ISO 45001, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás provedeme celým procesem.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více