Norma ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Kontaktuje nás

ISO 45001

Bezpečnost práce je nezbytnou součástí úspěšného fungování firem.

Cílem mezinárodně uznávané normy ISO 45001 je zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zároveň minimalizace vzniku chorob z povolání.

Norma ISO 45001 plně nahradila původní normu OHSAS 18001. Jejím zavedením dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a v neposlední řadě minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace. Prevence je vždy levnější, než odstraňování následků.

Certifikaci normy ISO 45001 doporučujeme všem firmám, jež chtějí v rámci svých procesů zvyšovat bezpečnost všech pracovníků. ISO 45001 můžete integrovat společně se standardy ISO 9001 a ISO 14001.

Požadavky normy ISO 45001 

 • Definice kontextu organizace
 • Definice hierarchie řízení
 • Neustálé zlepšování procesů
 • Vedení a účast zaměstnanců
 • Plánování procesů s cílem zvýšení bezpečnosti a ochrany
 • Měření, hodnocení a dokumentace předem stanovených cílů

Co získáte na základě certifikace 

 • Zvýšíte úroveň bezpečnosti a ochrany pracovníků
 • Podpoříte prevenci výskytu nemocí z povolání
 • Zvýšíte motivaci svých zaměstnanců 
 • Minimalizujete náklady za incidenty 
 • Splníte zákonné požadavky a předpisy 
 • Snížíte organizační rizika
 • Zlepšíte svou pověst na trhu
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

V případě, že vás zajímá certifikace normy ISO 45001, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás provedeme celým procesem.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více