Svařování WPQR

Kvalifikace postupu svařování

Kontaktuje nás

Svařování (WPQR)

Akreditováno: ČIA
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Hlavním cílem WPQR je otestovat svařované výrobky pomocí různých metod, čímž zajistíte požadovanou kvalitu svarů a výrazně snížíte riziko možných závad a havárií. 

Kvalifikaci postupu svařování WPQR (Welding Procedure Qualification Record) vydal Český svářečský ústav, s.r.o. tyto zkoušky uznávají nadnárodní organizace a výrobci.

Certifikaci svařování WPQR doporučujeme všem firmám, které chtěji zajistit konzistentní kvalitu svých svařovaných výrobků a zvýšit svou konkurenceschopnost.

Postup pro získání certifikace WPQR

 • Nedestruktivní zkoušky viz zde
  • Vizuální metoda
  • Kapilární metoda
  • Metoda vířivých proudů
  • Ultrazvuková metoda
 • Destruktivní zkoušky
  • Tahová zkouška svarového spoje
  • Příčná zkouška tahem
  • Podélná zkouška ohybem
  • Příčná zkouška ohybem
  • Nárazová zkouška.
 • Makroskopická, mikroskopická zkouška a jiné posouzení
  • Makroskopická zkouška
  • Posouzení tvrdosti
  • Prověření lomového chování svarového spoje
  • Zkouška vrubové pevnosti
  • Zkouška odolnosti vůči korozi
  • Metalografická zkouška
  • Zkouška mikrostruktury
  • Zjištění množství feritu - stanovení Feritového čísla.

V rámci nejrůznějších typů zkoušek spolupracujeme s laboratoři po celém světě, kam můžeme v případě potřeby zaslat vzorky.

Co získáte na základě certifikace 

 • Zajistíte odpovídající kvalitu svarů 
 • Minimalizujete riziko závad a havárií 
 • Získáte důvěru dodavatelů a zákazníků 
 • Zajistíte soulad se zákonnými předpisy a nařízeními
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Máte zájem o certifikaci svařovacích postupů WPQR? Zkoušky se u nás provádějí již do dvou pracovních dnů od přijetí vzorků. Rovněž provádíme zkoušky svářečů, páječů a svářečských operátorů pod autorizací CWS ANB s celosvětovou platností certifikátů. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více