Svařování WPQR

Kvalifikace postupu svařování

Kontaktuje nás

Svařování (WPQR)

Hlavním cílem WPQR je otestovat svařované výrobky pomocí různých metod, čímž zajistíte požadovanou kvalitu svarů a výrazně snížíte riziko možných závad a havárií. 

Kvalifikaci postupu svařování WPQR (Welding Procedure Qualification Record) vydal Český svářečský ústav, s.r.o. tyto zkoušky uznávají nadnárodní organizace a výrobci.

Certifikaci svařování WPQR doporučujeme všem firmám, které chtěji zajistit konzistentní kvalitu svých svařovaných výrobků a zvýšit svou konkurenceschopnost.

Postup pro získání certifikace WPQR

 • Nedestruktivní zkoušky viz zde
  • Vizuální metoda
  • Kapilární metoda
  • Metoda vířivých proudů
  • Ultrazvuková metoda
 • Destruktivní zkoušky
  • Tahová zkouška svarového spoje
  • Příčná zkouška tahem
  • Podélná zkouška ohybem
  • Příčná zkouška ohybem
  • Nárazová zkouška.
 • Makroskopická, mikroskopická zkouška a jiné posouzení
  • Makroskopická zkouška
  • Posouzení tvrdosti
  • Prověření lomového chování svarového spoje
  • Zkouška vrubové pevnosti
  • Zkouška odolnosti vůči korozi
  • Metalografická zkouška
  • Zkouška mikrostruktury
  • Zjištění množství feritu - stanovení Feritového čísla.

V rámci nejrůznějších typů zkoušek spolupracujeme s laboratoři po celém světě, kam můžeme v případě potřeby zaslat vzorky.

Co získáte na základě certifikace 

 • Zajistíte odpovídající kvalitu svarů 
 • Minimalizujete riziko závad a havárií 
 • Získáte důvěru dodavatelů a zákazníků 
 • Zajistíte soulad se zákonnými předpisy a nařízeními
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte zájem o certifikaci svařovacích postupů WPQR? Zkoušky se u nás provádějí již do dvou pracovních dnů od přijetí vzorků. Rovněž provádíme zkoušky svářečů, páječů a svářečských operátorů pod autorizací CWS ANB s celosvětovou platností certifikátů. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více