Výrobková certifikace

Certifikace výrobků a posuzování shody

Nabídka certifikace

Výrobky

Akreditováno:
Poskytováno:

Certifikace výrobků se provádí za účelem posouzení shody vlastností výrobků, zda jsou v souladu s technickými a legislativními požadavky na daném trhu. 

Jde primárně o dodržování odpovídající kvality a bezpečnosti výrobků. Certifikované výrobky obdrží licenci k užívání příslušného označení (například značka CE).

Certifikace výrobku zahrnuje analýzu rizik, testování výrobků v akreditované laboratoři, porovnáváním vlastností a dohled nad kvalitou výrobku po dobu platnosti certifikátu.

Certifikaci výrobků doporučujeme všem výrobním firmám, které chtějí mít jistotu požadované kvality a shody vlastností svých výrobků s příslušnými požadavky.


Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace ke stažení ZDE

Proč certifikovat výrobky s námi

  • Naši zkušení auditoři naslouchají potřebám zákazníků
  • Najdeme pro vás nejoptimálnější a nejekonomičtější řešení
  • Zaštítíme vaše požadavky na globální úrovni díky celosvětové působnosti
  • Testování provádíme již do dvou dnů od přijetí vzorků

Co získáte na základě výrobkové certifikace 

  • Prokážete shodu vlastností výrobku s příslušnými předpisy a standardy
  • Posílíte důvěru zákazníků
  • Umožníte snadnou identifikaci svých výrobků
  • Zvýšíte kvalitu svých výrobků
  • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
  • Snížíte rizika a náklady spojené s jejich odčiněním
Kontaktuje nás

Vyberte certifikát

eIDAS

eIDAS (Směrnice EU č. 910/2014 )

eIDAS

eIDAS (Směrnice EU č. 910/2014 )

Zkoušky materiálů

Nedestruktivní zkoušení výrobků

Svařování (WPQR)

Kvalifikace postupu svařování

Kolejová vozidla

Požadavky na jakosti při tavném svařování kolejových vozidel

GMP - kosmetika

Správná výrobní praxe v kosmetickém průmyslu (SVP)

EU GDP

Certifikát správné distribuční praxe léčiv

IFS

Certifikace IFS | Certifikace standardů bezpečnosti potravin (International Food Standard)| LL-C Czech Republic

SIL

Safety Integrity Level Certification (Úroveň integrity bezpečnosti)

EMC

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive (Směrnice 2014/35/EU)

Potřebujete provést certifikaci výrobků? Vyberte si z certifikátů, které nabízíme, nebo se na nás obraťte a my se s vámi rádi domluvíme na přesném postupu.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více