Norma ISO 50001

Systémy managementu hospodaření s energií

Kontaktuje nás

ISO 50001

Spotřeba energie je významnou součástí provozních nákladů každé firmy.

Z trendu snižování spotřeby energie se energetická politika stává nezbytnou pro úspěšné fungování firmy. Touto problematikou se zabývá norma ISO 50001.

Norma ISO 50001 zahrnuje systém řízení hospodaření s energií, které vám přinese výrazné snížení provozních nákladů. Díky energetické politice snížíte svůj dopad na spotřebu neobnovitelných zdrojů energie a rovněž zvýšíte svou konkurenceschopnost.

Certifikaci standardu ISO 50001 doporučujeme všem firmám, jejichž cílem je mimo jiné snižování provozních nákladů na energie a spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů.

Požadavky normy ISO 50001 

  • Analýza výchozího stavu
  • Definice energetické politiky včetně nových návrhů na úspory
  • Realizace návrhů ideálně v integraci se standardy ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001
  • Pravidelná údržba a zlepšování systému řízení

Co získáte na základě certifikace 

  • Snížíte své náklady na energie až o 25 %
  • Minimalizujete hrozby sankcí 
  • Získáte lepší pověst mezi veřejností
  • Splníte požadavky zákona č.103/2015 Sb. o hospodaření energií
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte zájem o úsporu energie pomocí certifikace normy ISO 50001? Obraťte se na nás a my vás celým procesem rádi provedeme.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více