Norma ISO 50001

Systémy managementu hospodaření s energií

Kontaktuje nás

ISO 50001

Akreditováno: ČIA
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Spotřeba energie je významnou součástí provozních nákladů každé firmy.

Z trendu snižování spotřeby energie se energetická politika stává nezbytnou pro úspěšné fungování firmy. Touto problematikou se zabývá norma ISO 50001.

Norma ISO 50001 zahrnuje systém řízení hospodaření s energií, které vám přinese výrazné snížení provozních nákladů. Díky energetické politice snížíte svůj dopad na spotřebu neobnovitelných zdrojů energie a rovněž zvýšíte svou konkurenceschopnost.

Certifikaci standardu ISO 50001 doporučujeme všem firmám, jejichž cílem je mimo jiné snižování provozních nákladů na energie a spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů.

Požadavky normy ISO 50001 

  • Analýza výchozího stavu
  • Definice energetické politiky včetně nových návrhů na úspory
  • Realizace návrhů ideálně v integraci se standardy ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001
  • Pravidelná údržba a zlepšování systému řízení

Co získáte na základě certifikace 

  • Snížíte své náklady na energie až o 25 %
  • Minimalizujete hrozby sankcí 
  • Získáte lepší pověst mezi veřejností
  • Splníte požadavky zákona č.103/2015 Sb. o hospodaření energií
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Máte zájem o úsporu energie pomocí certifikace normy ISO 50001? Obraťte se na nás a my vás celým procesem rádi provedeme.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více