Certifikace systémů řízení

Ověření účinnosti systému procesního řízení

Nabídka certifikace

Certifikace

Certifikací systémů řízení získáte nezávislé a účinné ověření systémů procesního řízení ve vaší společnosti. 


Cílem je odhalit nedostatky a případná rizika, navrhnout kroky ke zlepšení a zároveň podpořit jednodušší a rychlejší aplikování změn v systému firemních procesů.

Optimalizací klíčových systémů řízení se dostanete na cestu ke stabilizaci či úspěšnému růstu společnosti. Budete moct lépe plánovat, investovat či reagovat na změny.

Proč certifikovat s námi

 • Naši zkušení auditoři naslouchají potřebám zákazníků
 • Najdeme pro vás optimální a nejekonomičtější řešení
 • Zaštítíme vaše požadavky na globální úrovni díky celosvětové působnosti

Co získáte na základě certifikace systémů řízení

 • Vaše systémy řízení budou odpovídat mezinárodně uznávaným standardům
 • Zajistíte bezpečnost informací
 • Posílíte důvěru zákazníků a obchodních partnerů
 • Získáte možnost vstoupit na nové trhy
 • Zvýšíte kvalitu svých výrobků a poskytovaných služeb
 • Zlepšíte pracovní podmínky všech pracovníků
 • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
 • Snížíte své provozní náklady
 • Snížíte rizika a náklady spojené s jejich odčiněním
Kontaktuje nás

Vyberte certifikát

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

ISO 28000

Systémy managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce

ISO 22000

Certifikace ISO 22000 |Systémy managementu bezpečnosti potravin (FSMS)| LL-C Czech Republic

ISO 3834

Systémy managementu jakosti při svařování

ISO 50001

Systémy managementu hospodaření s energií

ISO 13485

Systémy managementu jakosti - zdravotnické prostředky

EN 15224

Zdravotnické služby - Systémy managementu kvality

ISO 37001

Systémy protikorupčního managementu

HACCP

Management kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin

ISO 29990

Systémy managementu vzdělávacích služeb

ISO 39001

Systém řízení bezpečnosti silničního provozu

NORSOK S-006

Mezinárodní požadavky pro ropný průmysl

ISO 29001

Systém řízení kvality pro ropu a zemní plyn

ISO 31000

Systém řízení rizik (Principy a směrnice)

ISO 26000

Společenská odpovědnost firem

ISO 20121

Systém řízení udržitelnosti

ISO 55000

Management aktiv

ISO 27017

Požadavky pro bezpečnost cloudových služeb

ISO 14046

Environmentální management - Vodní stopa

Chcete získat certifikát některé z mezinárodně uznávaných norem? Obraťte se na nás a rádi se s vámi domluvíme na přesném postupu.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více