Certifikace systémů řízení

Ověření účinnosti systému procesního řízení

Nabídka certifikace

Certifikace

Akreditováno:
Poskytováno:

Certifikací systémů řízení získáte nezávislé a účinné ověření systémů procesního řízení ve vaší společnosti. 


Cílem je odhalit nedostatky a případná rizika, navrhnout kroky ke zlepšení a zároveň podpořit jednodušší a rychlejší aplikování změn v systému firemních procesů.

Optimalizací klíčových systémů řízení se dostanete na cestu ke stabilizaci či úspěšnému růstu společnosti. Budete moct lépe plánovat, investovat či reagovat na změny.

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace zde

Proč certifikovat s námi

 • Naši zkušení auditoři naslouchají potřebám zákazníků
 • Najdeme pro vás optimální a nejekonomičtější řešení
 • Zaštítíme vaše požadavky na globální úrovni díky celosvětové působnosti

Co získáte na základě certifikace systémů řízení

 • Vaše systémy řízení budou odpovídat mezinárodně uznávaným standardům
 • Zajistíte bezpečnost informací
 • Posílíte důvěru zákazníků a obchodních partnerů
 • Získáte možnost vstoupit na nové trhy
 • Zvýšíte kvalitu svých výrobků a poskytovaných služeb
 • Zlepšíte pracovní podmínky všech pracovníků
 • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
 • Snížíte své provozní náklady
 • Snížíte rizika a náklady spojené s jejich odčiněním
Kontaktuje nás

Vyberte certifikát

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO/IEC 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO/IEC 20000-1

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

ISO 28000

Systémy managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce

ISO 22000

Certifikace ISO 22000 |Systémy managementu bezpečnosti potravin (FSMS)| LL-C Czech Republic

ISO 3834

Systémy managementu jakosti při svařování

ISO 50001

Systémy managementu hospodaření s energií

ISO 13485

Systémy managementu jakosti - zdravotnické prostředky

EN 15224

Zdravotnické služby - Systémy managementu kvality

GMP+

Správná výrobní praxe

ISO 37001

Systémy protikorupčního managementu

HACCP

Management kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin

FSSC 22000

Systém managementu bezpečnosti potravin

ISO 39001

Systém řízení bezpečnosti silničního provozu

NORSOK S-006

Mezinárodní požadavky pro ropný průmysl

ISO 29001

Systém řízení kvality pro ropu a zemní plyn

ISO 31000

Systém řízení rizik (Principy a směrnice)

ISO 26000

Společenská odpovědnost firem

ISO 20121

Systém řízení udržitelnosti

ISO 55000

Management aktiv

ISO/IEC 27017

Požadavky pro bezpečnost cloudových služeb

ISO 14046

Environmentální management - Vodní stopa

Chcete získat certifikát některé z mezinárodně uznávaných norem? Obraťte se na nás a rádi se s vámi domluvíme na přesném postupu.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více