Norma EN 15224

Zdravotnické služby - Systémy managementu kvality

Mám zájem

EN 15224

Systémy managementu kvality odpovídající normě EN 15224 vám umožní zvyšovat a udržovat odpovídající kvalitu poskytovaných služeb v oblasti zdravotnictví.

Norma EN 15224:2012 vychází z normy ISO 9001, ale odlišuje se zaměřením na systém managementu kvality zdravotnických služeb. Na základě systému řízení tohoto standardu získáte prostor pro splňování specifických požadavků ze strany pacientů na kvalitu zdravotnických služeb.

Standard EN 15224 doporučujeme všem poskytovatelům jakýchkoliv zdravotnických služeb bez ohledu na velikost a postavení v systému zdravotnictví.

Požadavky normy EN 15224

  • Identifikace a dokumentace veškerých procesů
  • Definice kritérií pro měření a následnou optimalizaci procesů
  • Zavedení odpovídajících změn v dílčích procesech a postupech
  • Zajištění komunikačních kanálů v rámci firmy

Co získáte na základě certifikace 

  • Zvýšíte kvalitu svých poskytovaných služeb
  • Zlepšíte funkčnost procesů v rámci organizační struktury
  • Posílíte důvěryhodnost organizace v očích pacientů
  • Budete schopni pružně reagovat na změny a požadavky trhu
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Rádi vám zajistíme certifikaci normy EN 15224. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference