Norma EN 15224

Zdravotnické služby - Systémy managementu kvality

Kontaktuje nás

EN 15224

Není akreditováno
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Systémy managementu kvality odpovídající normě EN 15224 vám umožní zvyšovat a udržovat odpovídající kvalitu poskytovaných služeb v oblasti zdravotnictví.

Norma EN 15224:2012 vychází z normy ISO 9001, ale odlišuje se zaměřením na systém managementu kvality zdravotnických služeb. Na základě systému řízení tohoto standardu získáte prostor pro splňování specifických požadavků ze strany pacientů na kvalitu zdravotnických služeb.

Standard EN 15224 doporučujeme všem poskytovatelům jakýchkoliv zdravotnických služeb bez ohledu na velikost a postavení v systému zdravotnictví.

Požadavky normy EN 15224

  • Identifikace a dokumentace veškerých procesů
  • Definice kritérií pro měření a následnou optimalizaci procesů
  • Zavedení odpovídajících změn v dílčích procesech a postupech
  • Zajištění komunikačních kanálů v rámci firmy

Co získáte na základě certifikace 

  • Zvýšíte kvalitu svých poskytovaných služeb
  • Zlepšíte funkčnost procesů v rámci organizační struktury
  • Posílíte důvěryhodnost organizace v očích pacientů
  • Budete schopni pružně reagovat na změny a požadavky trhu
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Rádi vám zajistíme certifikaci normy EN 15224. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více