Norma ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

Kontaktuje nás

ISO 21001

Není akreditováno
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Standard ISO 21001 je určen vzdělávacím organizacím (EOMS) a specifikuje požadavky na jejich systém řízení.

Mezinárodně platná norma ISO 21001 pomáhá vzdělávacím službám a jejich poskytovatelům k dosažení vysoké kvality služeb. Zaměřuje se na potřeby a požadavky účastníků vzdělávání a vztahuje se na všechny organizace bez ohledu na povahu vzdělávacích služeb.

Norma ISO 21001 je vhodná pro certifikaci systému řízení vzdělávacích institucí a institucí předškolního vzdělávání, ale i organizací, které poskytují vnitropodnikové vzdělávání. Není vhodná pro organizace, které pouze vyrábějí nebo produkují vzdělávací produkty.

Standard ISO 29993 specifikuje požadavky na vzdělávací služby nad rámec formálního vzdělávání (např. vnitropodnikové vzdělávání).

Požadavky normy ISO 21001

  • Určení procesů pro EOMS a jejich použití v celé Organizace musí zavést, udržovat a neustále zlepšovat EOMS

Co získáte na základě certifikace 

  • Zvýšení důvěryhodnosti organizace
  • Závazek k efektivním postupům řízení vzdělávání
  • Neustálé zlepšování organizace
  • Důkaz o společenské zodpovědnosti
  • Nástroje k hodnocení služeb a prokázání zvyšování efektivity systému
  • Zvýšení spokojenosti studujících, zákazníků a personálu
  • Zvýšení obratu a snížení nákladů
  • Zhodnocení rizik a příležitostí
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Máte zájem o zvýšení efektivity vzdělávání v rámci vaší organizace dle standardu ISO 21001? Obraťte se na nás.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více