Norma ISO 29001

Systém řízení kvality pro ropu a zemní plyn

Kontaktuje nás

ISO 29001

Společnosti a organizace, které se chtějí stát součástí dodavatelského řetězce v ropném či plynárenském průmyslu, musí splňovat požadavky, které definuje norma ISO 29001.

Standard ISO 29001 je rozšířením normy pro systém řízení kvality ISO 9001. ISO 29001 definuje požadavky pro zajištění odpovídající kvality a bezpečnosti v rámci dodavatelského řetězce v ropném a plynárenském průmyslu. Jejím cílem je rovněž prevence proti poruchám a havarijním událostem.

Proč spolupracovat s námi

  • Zajistíme vám nezávislý audit od našich zkušených odborníků
  • Navrhneme takové řešení, aby bylo pro vaši firmu co nejužitečnější
  • Respektujeme cenovou politiku firem, proto nabízíme férové ceny

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát 
  • Splníte požadavky pro vstup do ropného a plynárenského průmyslu
  • Prokážete bezpečnost a kvalitu systému řízení vaší organizace
  • Snížíte riziko poruch a havarijních událostí
  • Posílíte důvěru svých zákazníků
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 29993

Požadavky na vzdělávací služby

Standard ISO 29993:2017 specifikuje své požadavky na takové vzdělávací služby, které neposkytují formální vzdělání, nebo jde o různé typy celoživotního vzdělávání (např.  odborné vzdělávání a vnitropodnikové vzdělávání). 

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

V případě zájmu o nezávislý audit dle požadavků normy ISO 29001 nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více