Norma ISO 20000-1

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Kontaktuje nás

ISO/IEC 20000-1

Akreditováno: ČIA
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Při poskytování služeb v oblasti informačních technologií hrají klíčovou roli faktory jako snižování nákladů, efektivita procesů a možnost pružně reagovat na změny. Touto problematikou se zabývá norma ISO 20000-1.

Norma ISO 2000-1 vychází ze standardu BS 15000 a řídí se dle ustanovení ITIL (IT Infrascructure Library). Systém řízení IT služeb vycházející ze standardu ISO 20000-1 vám umožní zefektivnit řešení vašich IT služeb, snížit procesní náklady a dlouhodobě předcházet nečekaným výpadkům či ztrátě dat.

Certifikaci normy ISO 20000-1 doporučujeme všem firmám, které se zabývají poskytováním služeb souvisejících s informačními technologiemi.

Požadavky normy ISO 20000-1

 • Zajištění ochrany dat a přístupu pouze autorizovaným osobám
 • Zajištění zdrojů pro nečekané výpadky
 • Neustálé zlepšování procesů
 • Plánování a implementace manažerských služeb
 • Pravidelné aktualizace softwaru, hardwaru a kontroly rizikových činností

Co získáte na základě certifikace

 • Zvýšíte úroveň bezpečnosti a ochrany dat před ztrátou či zneužitím
 • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
 • Snížíte své provozní náklady (zejména úspora času při opravování chyb až o 50 %)
 • Získáte možnost předcházet nečekaným výpadkům
 • Budete připraveni rychle se přizpůsobit změnám a inovacím v oblasti IT
 • Zefektivníte své procesy při poskytování IT služeb
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Uvažujete nad aplikací systému řízení dle standardu ISO 20000-1 ve vaší společnosti? Kontaktujte nás. Zajistíme vám celý průběh certifikace od auditu až po zaškolení.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více