Norma ISO 20000-1

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Kontaktuje nás

ISO/IEC 20000-1

Při poskytování služeb v oblasti informačních technologií hrají klíčovou roli faktory jako snižování nákladů, efektivita procesů a možnost pružně reagovat na změny. Touto problematikou se zabývá norma ISO 20000-1.

Norma ISO 2000-1 vychází ze standardu BS 15000 a řídí se dle ustanovení ITIL (IT Infrascructure Library). Systém řízení IT služeb vycházející ze standardu ISO 20000-1 vám umožní zefektivnit řešení vašich IT služeb, snížit procesní náklady a dlouhodobě předcházet nečekaným výpadkům či ztrátě dat.

Certifikaci normy ISO 20000-1 doporučujeme všem firmám, které se zabývají poskytováním služeb souvisejících s informačními technologiemi.

Požadavky normy ISO 20000-1

 • Zajištění ochrany dat a přístupu pouze autorizovaným osobám
 • Zajištění zdrojů pro nečekané výpadky
 • Neustálé zlepšování procesů
 • Plánování a implementace manažerských služeb
 • Pravidelné aktualizace softwaru, hardwaru a kontroly rizikových činností

Co získáte na základě certifikace

 • Zvýšíte úroveň bezpečnosti a ochrany dat před ztrátou či zneužitím
 • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
 • Snížíte své provozní náklady (zejména úspora času při opravování chyb až o 50 %)
 • Získáte možnost předcházet nečekaným výpadkům
 • Budete připraveni rychle se přizpůsobit změnám a inovacím v oblasti IT
 • Zefektivníte své procesy při poskytování IT služeb
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 29993

Požadavky na vzdělávací služby

Standard ISO 29993:2017 specifikuje své požadavky na takové vzdělávací služby, které neposkytují formální vzdělání, nebo jde o různé typy celoživotního vzdělávání (např.  odborné vzdělávání a vnitropodnikové vzdělávání). 

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Uvažujete nad aplikací systému řízení dle standardu ISO 20000-1 ve vaší společnosti? Kontaktujte nás. Zajistíme vám celý průběh certifikace od auditu až po zaškolení.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více