Technické inspekce

Kontejnery

Kontaktuje nás

Kontejnery

Akreditováno: ČIA
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

IBC kontejnery a jejich inspekce

Velmi rozšířený obal pro skladování a přepravu středně velkých množství kapalných chemických, agrochemických, kosmetických, petrochemický, farmaceutických a potravinářských produktů.
Progresivita IBC kontejneru spočívá v relativně nízké pořizovací ceně, např. oproti kovovým kontejnerům, ve snadné manipulovatelnosti a možnosti opakovaného použití. Také šetří místo v porovnání se sudy.

Inspekce IBC kontejneru

Nejvhodnějším období pro inspekci IBC kontejneru (tlaková zkouška) je během čištění nebo repasi. Zkouška je povinná a vyhodnocované měření spolehlivě zjistí, zda je IBC kontejner dokonale těsný a použitelný. Štítek kontejneru je v takovém případě opatřen vyraženým logem firmy a zákazník tak získává jednoznačnou garanci použitelnosti kontejneru.

Kontejnery ISO

Určeny pro logistické potřeby, umožňující přepravu, skladování, stahovatelnost a manipulaci skladovaného materiálu. Kontejner je vybaven výbavou pro upevnění skladovaného/přepravovaného materiálu. Je vyráběn v několika variantách, které se od sebe liší výbavou pro upínání skladovaného či přepravovaného nákladu.

Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více