Technické inspekce

Kontejnery

Kontaktuje nás

Kontejnery

IBC kontejnery a jejich inspekce

Velmi rozšířený obal pro skladování a přepravu středně velkých množství kapalných chemických, agrochemických, kosmetických, petrochemický, farmaceutických a potravinářských produktů.
Progresivita IBC kontejneru spočívá v relativně nízké pořizovací ceně, např. oproti kovovým kontejnerům, ve snadné manipulovatelnosti a možnosti opakovaného použití. Také šetří místo v porovnání se sudy.

Inspekce IBC kontejneru

Nejvhodnějším období pro inspekci IBC kontejneru (tlaková zkouška) je během čištění nebo repasi. Zkouška je povinná a vyhodnocované měření spolehlivě zjistí, zda je IBC kontejner dokonale těsný a použitelný. Štítek kontejneru je v takovém případě opatřen vyraženým logem firmy a zákazník tak získává jednoznačnou garanci použitelnosti kontejneru.

Kontejnery ISO

Určeny pro logistické potřeby, umožňující přepravu, skladování, stahovatelnost a manipulaci skladovaného materiálu. Kontejner je vybaven výbavou pro upevnění skladovaného/přepravovaného materiálu. Je vyráběn v několika variantách, které se od sebe liší výbavou pro upínání skladovaného či přepravovaného nákladu.

Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více