Norma ISO 37001

Systémy protikorupčního managementu

Kontaktuje nás

ISO 37001

Úplatkářství patří mezi nejzásadnější problémy, které mají negativní dopad na kvalitu a pověst organizací.

Následkem korupčního jednání může dojít k ohrožení či úplnému zániku dané organizace. Na základě tohoto problému vznikla norma ISO 37001.

Cílem normy ISO 37001 je zamezit úplatkářství, zajistit zdravé fungování a konkurenční prostředí dané organizace a všech zainteresovaných stran a posílit vnitřní firemní kulturu.

Certifikaci ISO 37001 doporučujeme firmám libovolné velikosti a oboru, které chtějí zamezit korupčnímu jednání či úplatkářství a zároveň posílit svou důvěryhodnost a firemní kulturu v rámci své organizace.

Požadavky normy ISO 37001 

 • Definice klíčových rolí a odpovědností
 • Stanovení plánu úprav dílčích procesů
 • Zajištění odpovídajících protikorupčních opatření
 • Pravidelná kontrola stanovených opatření
 • Ohrožení organizace z následků korupčních případů
 • Odpovědnost vrcholového managementu
 • Monitoring, pravidelné reporty a audity
 • Nápravná opatření a průběžné zdokonalování
 • Dodržování org. politiky personálem i partnery
 • Jmenování odpovědné osoby
 • Pravidelné kontroly potenciálních rizik

Co získáte na základě certifikace 

 • Snížíte riziko korupčního jednání
 • Posílíte firemní kulturu
 • Získáte větší důvěru ze strany klientů i veřejnosti 
 • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
 • Zvýšíte svou kontrolu nad finančními toky v rámci organizace
 • Minimalizujete sankce a související náklady na odstranění vzniklých komplikací
 • Získáte možnost vstoupit na zahraniční trhy
 • Docílíte transparentnosti
 • Získáte dohled nad všemi zainteresovanými stranami
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

Máte-li zájem o certifikaci normy ISO 37001, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více