Norma ISO 37001

Systémy protikorupčního managementu

Kontaktuje nás

ISO 37001

Akreditováno: SNAS
Poskytováno: LL-C (Certification) Slovakia s.r.o.

Úplatkářství patří mezi nejzásadnější problémy, které mají negativní dopad na kvalitu a pověst organizací.

Následkem korupčního jednání může dojít k ohrožení či úplnému zániku dané organizace. Na základě tohoto problému vznikla norma ISO 37001.

Cílem normy ISO 37001 je zamezit úplatkářství, zajistit zdravé fungování a konkurenční prostředí dané organizace a všech zainteresovaných stran a posílit vnitřní firemní kulturu.

Certifikaci ISO 37001 doporučujeme firmám libovolné velikosti a oboru, které chtějí zamezit korupčnímu jednání či úplatkářství a zároveň posílit svou důvěryhodnost a firemní kulturu v rámci své organizace.

Požadavky normy ISO 37001 

 • Definice klíčových rolí a odpovědností
 • Stanovení plánu úprav dílčích procesů
 • Zajištění odpovídajících protikorupčních opatření
 • Pravidelná kontrola stanovených opatření
 • Ohrožení organizace z následků korupčních případů
 • Odpovědnost vrcholového managementu
 • Monitoring, pravidelné reporty a audity
 • Nápravná opatření a průběžné zdokonalování
 • Dodržování org. politiky personálem i partnery
 • Jmenování odpovědné osoby
 • Pravidelné kontroly potenciálních rizik

Co získáte na základě certifikace 

 • Snížíte riziko korupčního jednání
 • Posílíte firemní kulturu
 • Získáte větší důvěru ze strany klientů i veřejnosti 
 • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
 • Zvýšíte svou kontrolu nad finančními toky v rámci organizace
 • Minimalizujete sankce a související náklady na odstranění vzniklých komplikací
 • Získáte možnost vstoupit na zahraniční trhy
 • Docílíte transparentnosti
 • Získáte dohled nad všemi zainteresovanými stranami
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Máte-li zájem o certifikaci normy ISO 37001, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více