NORSOK S-006

Mezinárodní požadavky pro ropný průmysl

Kontaktuje nás

NORSOK S-006

Není akreditováno
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Pro zajištění odpovídající bezpečnosti, kvality, progresivního vývoje a snižování nákladů v ropném průmyslu v mezinárodním měřítku vyvinul norský ropný průmysl standard NORSOK S-006.

Norma NORSOK S-006 vychází z mezinárodních standardů a doplňuje je o další stěžejní požadavky s ohledem na potřeby a dopady ropného průmyslu. Normu NORSOK S-006 je možné integrovat společně s OHSAS 18001 a ISO 14001.

Certifikaci doporučujeme všem firmám, které působí v ropném průmyslu a jejichž cílem je zvyšování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a minimalizace dopadu činnosti organizace na životní prostředí.

Proč certifikovat s námi

  • Naši zkušení auditoři naslouchají potřebám zákazníků
  • Najdeme pro vás nejoptimálnější a nejekonomičtější řešení
  • Zaštítíme vaše požadavky na globální úrovni díky celosvětové působnosti

Co získáte na základě certifikace

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Získáte možnost integrace právních požadavků na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci do systému HSE
  • Zvýšíte bezpečnost činností vaší organizace
  • Snížíte riziko krizových situací a nehod
  • Minimalizujete dopad organizace na životní prostředí
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Máte zájem o integraci požadavků podle standardu NORSOK S-006? Kontaktujte nás a naši experti pro vás připraví individuální řešení.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více