NORSOK S-006

Mezinárodní požadavky pro ropný průmysl

Kontaktuje nás

NORSOK S-006

Pro zajištění odpovídající bezpečnosti, kvality, progresivního vývoje a snižování nákladů v ropném průmyslu v mezinárodním měřítku vyvinul norský ropný průmysl standard NORSOK S-006.

Norma NORSOK S-006 vychází z mezinárodních standardů a doplňuje je o další stěžejní požadavky s ohledem na potřeby a dopady ropného průmyslu. Normu NORSOK S-006 je možné integrovat společně s OHSAS 18001 a ISO 14001.

Certifikaci doporučujeme všem firmám, které působí v ropném průmyslu a jejichž cílem je zvyšování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a minimalizace dopadu činnosti organizace na životní prostředí.

Proč certifikovat s námi

  • Naši zkušení auditoři naslouchají potřebám zákazníků
  • Najdeme pro vás nejoptimálnější a nejekonomičtější řešení
  • Zaštítíme vaše požadavky na globální úrovni díky celosvětové působnosti

Co získáte na základě certifikace

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Získáte možnost integrace právních požadavků na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci do systému HSE
  • Zvýšíte bezpečnost činností vaší organizace
  • Snížíte riziko krizových situací a nehod
  • Minimalizujete dopad organizace na životní prostředí
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

Global G.A.P.

Správná zemědělská praxe

Global GAP je souborem požadavků pro správnou zemědělskou praxi. Sjednocení požadavků pro zemědělskou praxi zajistí odpovídající kvalitu a nezávadnost zemědělských produktů od pěstování či výroby až po prodej koncovým zákazníkům.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte zájem o integraci požadavků podle standardu NORSOK S-006? Kontaktujte nás a naši experti pro vás připraví individuální řešení.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více