SIL

Safety Integrity Level Certification (Úroveň integrity bezpečnosti)

Kontaktuje nás

SIL

V souvislosti se zvyšováním požadavků na funkční bezpečnost a tedy spolehlivost elektronických systémů vznikla definice pravidel, kterou specifikuje soubor SIL (Safety Integrity Level Certification).

Požadavky SIL vychází ze standardů EN IEC 61511, EN IEC 62061 a EN IEC 61058 a posuzují celý cyklus produktu od návrhu až po jeho vyřazení z provozu. 

Certifikace úrovně bezpečnosti (SIL) je tak komplexní zárukou kvality a bezpečnosti od výrobců.

Certifikace zahrnuje posuzování následujících témat

 • Posouzení projektové dokumentace
 • Vývoj a posouzení designu výrobku
 • Hodnocení obchodních procesů
 • Relevance hodnocení zpětné vazby (získané zkušenosti)

Proč provést certifikaci s námi

 • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
 • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
 • Nabízíme příznivé ceny a vysokou kvalitu poskytovaných služe

Co získáte na základě certifikace 

 • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
 • Získáte nezávislé odborné posouzení celého cyklu produktu
 • Prokážete odpovídající bezpečnost a kvalitu svých produktů
 • Splníte legislativní požadavky a další předpisy
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte zájem o certifikaci dle standardu SIL? Obraťte se na nás a společně připravíme řešení, které vám bude vyhovovat.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více