Norma ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

Kontaktuje nás

ISO 22301

Accredited by: ANAB
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Obchodní rizika nebo některé nepředvídatelné události například enviromentálního charakteru mohou výrazně narušit chod celé organizace.

Zajištěním kontinuálního chodu a větší odolnosti firmy vůči nečekaným událostem se zabývá mezinárodní norma ISO 22301.

Norma ISO 22301 specifikuje požadavky managementu s cílem zabránit či předcházet havarijním událostem, případně zajistit okamžitou reakci, aby došlo k eliminaci narušení chodu společnosti a rychlému navrácení do původního stavu. 

Certifikaci standardu ISO 22301 doporučujeme všem firmám libovolné velikosti či oboru, které chtějí zajistit plynulý chod firmy navzdory nepředvídatelným událostem.

Požadavky normy ISO 22301 

  • Zvýšení odolnosti organizace proti ohrožení
  • Zajištění pravidelných kontrol kritických činností organizace
  • Zajištění potřebných zdrojů, procesů a kompetentních osob pro kontinuální chod firmy
  • Pravidelné zlepšování systému řízení

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte možnost odhalit a eliminovat potenciální hrozby
  • Minimalizujete prostoje během incidentů
  • Získáte možnost okamžitě reagovat na kritické situace
  • Minimalizujete náklady na mimořádné události
  • Získáte větší důvěru svých odběratelů
  • Posílíte výkonnost a konkurenceschopnost své firmy
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

V případě zájmu o certifikaci normy ISO 22301 nás kontaktujte.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více