Norma ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

Kontaktuje nás

ISO 22301

Obchodní rizika nebo některé nepředvídatelné události například enviromentálního charakteru mohou výrazně narušit chod celé organizace.

Zajištěním kontinuálního chodu a větší odolnosti firmy vůči nečekaným událostem se zabývá mezinárodní norma ISO 22301.

Norma ISO 22301 specifikuje požadavky managementu s cílem zabránit či předcházet havarijním událostem, případně zajistit okamžitou reakci, aby došlo k eliminaci narušení chodu společnosti a rychlému navrácení do původního stavu. 

Certifikaci standardu ISO 22301 doporučujeme všem firmám libovolné velikosti či oboru, které chtějí zajistit plynulý chod firmy navzdory nepředvídatelným událostem.

Požadavky normy ISO 22301 

  • Zvýšení odolnosti organizace proti ohrožení
  • Zajištění pravidelných kontrol kritických činností organizace
  • Zajištění potřebných zdrojů, procesů a kompetentních osob pro kontinuální chod firmy
  • Pravidelné zlepšování systému řízení

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte možnost odhalit a eliminovat potenciální hrozby
  • Minimalizujete prostoje během incidentů
  • Získáte možnost okamžitě reagovat na kritické situace
  • Minimalizujete náklady na mimořádné události
  • Získáte větší důvěru svých odběratelů
  • Posílíte výkonnost a konkurenceschopnost své firmy
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

V případě zájmu o certifikaci normy ISO 22301 nás kontaktujte.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více