Norma ISO 22000

Systémy managementu bezpečnosti potravin (FSMS)

Kontaktuje nás

ISO 22000

Accredited by: ČIASNAS
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s. • LL-C (Certification) Slovakia s.r.o.

V potravinářském průmyslu je potřeba zajistit veškeré procesy tak, aby byla zachována maximální kvalita potravin pro koncové zákazníky.

Touto problematikou se zabývá norma ISO 22000.

Norma ISO 22000 spojuje všechny předešlé normy a definuje požadavky na systém bezpečnosti pro celý řetězec od suroviny po finální výrobek, jeho obal i distribuci. Na základě certifikace získáte kontrolu nad kvalitou potravin v rámci celého řetězce a také možnost předcházet případnému snížení kvality, kontaminaci či znehodnocení. 

Certifikaci standardu ISO 22000 doporučujeme všem firmám, které se účastní jakýchkoliv dílčích činností v potravinářském průmyslu

Požadavky normy ISO 22000

  • Norma přebírá požadavky HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
  • Zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů 
  • Úprava technologických postupů výroby
  • Zajištění dokumentace všech procesů
  • Pravidelné kontroly kritických bodů (teploty, křížení surovin atd.)

Co získáte na základě certifikace 

  • Zvýšíte efektivitu řízení rizik
  • Zajistíte regulaci provozních nákladů 
  • Minimalizujete rizika snížení kvality, kontaminace či znehodnocení potravin 
  • Zajistíte soulad se zákonnými předpisy a nařízeními
  • Vstup výrobců či malých podniků na trh prostřednictvím nadnárodních řetězců
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Podnikáte v oboru potravinářství a máte zájem o certifikaci normy ISO 22000 ve vaší společnosti? Kontaktujte nás. Rádi vám certifikaci zajistíme.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více