Norma ISO 9001

Systémy managementu kvality

Kontaktuje nás

ISO 9001

Akreditováno: ČIAANAB
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

S rozvojem konkurenčního prostředí si zákazníci kladou čím dál vyšší nároky na kvalitu výrobků a služeb.

Standard ISO 9001 byl vytvořen  Mezinárodní organizací pro standardizaci - ISO - International Organization for Standardization. Hlavním cílem je zavést mezinárodní standardizovaný systém managementu kvality.

Mezinárodní systém managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 pomůže zvýšit kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zajistí možnost zúčastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou a zefektivní firemní procesy.

Norma ISO 9001 patří mezi nejuznávanější a nejžádanější celosvětově uznávané standardy. Doporučujeme její certifikaci orgnizaci libovolné velikosti a odvětví zabývající se výrobou či poskytováním služeb.


Požadavky normy ISO 9001 

  • Identifikace a dokumentace veškerých procesů v systému
  • Finanční zajištění zdrojů pro realizaci procesů
  • Definice kritérií pro měření a následnou optimalizaci procesů
  • Zajištění komunikačních kanálů v rámci firmy

Co získáte na základě certifikace 

  • Zvýšíte kvalitu svých výrobků a poskytovaných služeb
  • Zoptimalizujete provozní náklady, snížíte počty nekvalitních výrobků, snížítě náklady na suroviny, energie a ostatní zdroje.
  • Zefektivníte komunikaci a funkčnost firemních procesů v rámci celé firemní struktury
  • Posílíte důvěryhodnost firmy v očích veřejnosti
  • Zlepšíte schopnosti pružně reagovat na změny a požadavky trhu
  • Získáte nové zákázníky a možnost zúčastnit se výběrových řízení a tendrů nabízených státní správou
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

V rámci certifikace normy ISO 9001 vám rádi zajistíme potřebný audit. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více