Norma ISO 9001

Systémy managementu kvality

Mám zájem

ISO 9001

V rámci rozvoje konkurenčního prostředí kladou zákazníci čím dál vyšší nároky na kvalitu výrobků a služeb.

Normu ISO 9001 vytvořila Mezinárodní Organizace pro Standardizaci – International Organization for Standardization (ISO) s cílem zavést mezinárodní standardizovaný systém managementu kvality.

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

Norma ISO 9001 patří mezi nejznámější a nejvyužívanější celosvětově uznávané standardy.  Doporučujeme její certifikaci v organizaci libovolné velikosti a odvětví zabývající se výrobou či poskytováním služeb. 

Požadavky normy ISO 9001 

  • Identifikace a dokumentace veškerých procesů v systému
  • Finanční zajištění zdrojů pro realizaci procesů
  • Definice kritérií pro měření a následnou optimalizaci procesů
  • Zajištění komunikačních kanálů v rámci firmy

Co získáte na základě certifikace 

  • Zvýšíte kvalitu svých výrobků a poskytovaných služeb
  • Zlepšíte funkčnost firemních procesů v rámci firemní struktury
  • Získáte možnost účastnit se výběrových řízení a tendrů ze strany státní správy
  • Posílíte důvěryhodnost firmy v očích veřejnosti
  • Snížíte své provozní náklady 
  • Budete schopni pružně reagovat na změny a požadavky trhu
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

V rámci certifikace normy ISO 9001 vám rádi zajistíme potřebný audit. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference