Norma ISO 9001

Systémy managementu kvality

Kontaktuje nás

ISO 9001

V rámci rozvoje konkurenčního prostředí kladou zákazníci čím dál vyšší nároky na kvalitu výrobků a služeb.

Normu ISO 9001 vytvořila Mezinárodní Organizace pro Standardizaci – International Organization for Standardization (ISO) s cílem zavést mezinárodní standardizovaný systém managementu kvality.

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

Norma ISO 9001 patří mezi nejznámější a nejvyužívanější celosvětově uznávané standardy.  Doporučujeme její certifikaci v organizaci libovolné velikosti a odvětví zabývající se výrobou či poskytováním služeb. 

Požadavky normy ISO 9001 

  • Identifikace a dokumentace veškerých procesů v systému
  • Finanční zajištění zdrojů pro realizaci procesů
  • Definice kritérií pro měření a následnou optimalizaci procesů
  • Zajištění komunikačních kanálů v rámci firmy

Co získáte na základě certifikace 

  • Zvýšíte kvalitu svých výrobků a poskytovaných služeb
  • Zlepšíte funkčnost firemních procesů v rámci firemní struktury
  • Získáte možnost účastnit se výběrových řízení a tendrů ze strany státní správy
  • Posílíte důvěryhodnost firmy v očích veřejnosti
  • Snížíte své provozní náklady 
  • Budete schopni pružně reagovat na změny a požadavky trhu
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

Global G.A.P.

Správná zemědělská praxe

Global GAP je souborem požadavků pro správnou zemědělskou praxi. Sjednocení požadavků pro zemědělskou praxi zajistí odpovídající kvalitu a nezávadnost zemědělských produktů od pěstování či výroby až po prodej koncovým zákazníkům.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

V rámci certifikace normy ISO 9001 vám rádi zajistíme potřebný audit. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více