Situace na Ukrajině

pátek, 25. březen 2022

Situace na Ukrajině

S  ohledem na aktuální situaci na Ukrajině se LL-C (Certification) Group rozhodla omezit obchodní vazby s klienty a dodavateli, kteří mají své sídlo na území RU a BY, a to okamžitou platností.

Situation in Ukraina

pátek, 25. březen 2022

Situation in Ukraina

Given to current situation in Ukraine, LL-C (Certification) Group has decided to reduce its certification services ties with clients and all suppliers based in the Russian federation and Republice of Belarus, with immediate effect.

vložil: mlcochova 15:28 [comment]

Získání oznámení dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb.

pátek, 16. červenec 2021

Vážení klienti,

rádi bychom vás informovali o získání oznámení dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh. Oznámení bylo provedeno pro činnosti při posuzování shody u výrobků vymezených v příloze § 1 ods. NV č. 119/2016 Sb., a pro postupy posuzování shody/ moduly uvedené v § 9 a specifikované příloze č. 2 k NV č. 119/2016 Sb.:

 • EU přezkoušení typu (modul B),
 • shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1),
 • shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách nádob pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2),
 • shoda s typem založená na interním řízení výroby (modul C).

FSSC 22000 zveřejnila verzi 5.1 svého schématu

čtvrtek, 11. březen 2021

Vážení klienti,

V listopadu 2020 FSSC 22000 zveřejnila verzi 5.1 svého schématu. A jak již víte, od 1. dubna musí být všechny společnosti certifikovány podle FSSC 22000 verze 5.1. všechny nové informace o této verzi najdete na oficiálních webových stránkách FSSC: https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents-version-5-1/

Hlavní změny pro certifikované společnosti najdete v části: Main changes Version 5 and Version 5.1.

Více...

Řešení auditů během koronaviru

pondělí, 2. listopad 2020

Řešení auditů během koronaviru

Audity na dálku

V rámci zachování kontinuity provozu během této složité situace jsme se rozhodli vyhovět potřebám společností a operátorů, kterých se virus COVID-19 týká. 

Zdraví a bezpečnost jsou pro nás na prvním místě, proto bude možné provádět audity na dálku.
Vzdálený audit představuje příležitost pro společnosti a poskytuje platnou alternativu ke klasickým metodám pro certifikační orgány. 
Přejeme všem hodně štěstí.

Více...

Povinné označení výrobků dle směrnic Společenství

středa, 15. červenec 2020

Povinné označení výrobků dle směrnic Společenství

Označení CE musí nést určité výrobky, na které se vztahují směrnice Společenství. Jedná se o výrobky vyrobené v členských státech a rovněž o výrobky z třetích zemí určené pro země Společenství. Označení CE znamená, že daný výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic.

Grafická podoba označení je daná a nelze ji měnit. Značka CE musí být umístěna na výrobku, obalu výrobku, návodu k použití a na záručním listu. Další podmínkou označení je čitelnost, dobrá viditelnost a nesmazatelnost. Zároveň výrobek nesmí nést podobné či zaměnitelné označení.

Postup posouzení shody výrobků

 1. Modul A: Vnitřní kontrola výroby
 2. Modul B: ES přezkoušení typu
 3. Modul C: Shoda s typem
 4. Modul D: Zabezpečování jakosti výroby
 5. Modul E: Zabezpečování jakosti výrobků
 6. Modul F: Ověřování výrobků
 7. Modul G: Ověřování celku
  Modul H: Komplexní zabezpečování jakosti

Příklady výrobků, kterých se týká označení CE

 • Stavební výrobky 
 • Strojní zařízení
 • Hračky
 • Jednoduché tlakové nádoby
 • Elektrická zařízení
 • Zdravotnické prostředky
 • Osobní ochranné prostředky

Proč posuzovat výrobky s námi


Poskytujeme technickou pomoc v rámci sestavení programu zkoušek
Případně sami provedeme posouzení shody
Máme mnohaleté zkušenosti z řady oborů
Disponujeme sítí laboratoří pro odzkoušení výrobků
Disponujeme odborníky pro případ ověření parametrů výrobku teoretickým výpočtem či posouzením technické dokumentace
Zajistíme speciální certifikáty podle požadavků zemí se speciálními požadavky na konkrétní výrobek

Co získáte na základě označení CE


Obdržíte mezinárodně uznávané označení výrobků
Splníte povinnost shody vlastností výrobků dle příslušních směrnic
Získáte možnost uvést výrobek na trh v rámci Společenství

Máte-li zájem o posouzení shody na vašich výrobcích, kontaktujte nás. Rádi vás celým procesem provedeme.

Více...

vložil: admin [CZ[Czech Republic]] 09:59 [comment]