Norma ISO 28000

Systémy managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce

Mám zájem

ISO 28000

V souvislosti s rozšiřováním globálního obchodu rostou i rizika narušení bezpečnosti v dodavatelském řetězci. Snižte díky systému řízení dle normy ISO 28000 toto riziko a zvyšte ochranu zboží i celé organizace. 

Systémy řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce vycházející ze standardu ISO 28000 vám umožní včas odhalovat bezpečnostní rizika od výroby až po konečný prodej. Díky tomu dokážete lépe zhodnotit případná rizika a rovněž předcházet havarijním situacím či výrazně zmírnit jejich následky. 

Normu ISO 28000 můžete aplikovat v organizaci jakékoliv velikosti a oboru, která tvoří součást dodavatelského řetězce. 

Požadavky normy ISO 28000 

  • Odpovědnost organizace za celý proces dodavatelského řetězce 
  • Havarijní připravenost 
  • Zajištění bezpečnosti zboží a dat v rámci všech procesů 
  • Příslušná oborová specializace organizace (např. výroba, financování, řízení informací, balení, skladování, přeprava zboží)

Co získáte na základě certifikace 

  • Zvýšíte důvěryhodnost a ochranu své organizace
  • Zvýšíte úspěšnost při odhalování rizik a jejich řešení 
  • Minimalizujete rizika a sankce s nimi spojené 
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

V rámci aplikace normy ISO 28000 vám rádi zajistíme odpovídající zaškolení. Máte zájem o certifikaci normy ISO 28000 v rámci vaší firmy? Kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference