ISO 39001

Systém managementu bezpečnosti silničního provozu

Mám zájem

ISO 39001

Zajistěte vyšší bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a snižte rizika dopravních nehod a zranění s nimi spojených pomocí systému managementu bezpečnosti silničního provozu dle normy ISO 39001.

Certifikaci ISO 39001 doporučujeme pro státní samosprávu i pro organizace spravující silniční sítě ve městech a obcích.

Požadavky normy ISO 39001

  • Vyhodnocování počtů nehod, zraněných, případně usmrcených osob
  • Neustálé zlepšování bezpečnosti silničního provozu
  • Vyhodnocování událostí související s bezpečností silničního provozu

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Zajistíte plynulost dopravy 
  • Podniknete kroky pro zvýšení bezpečnosti dopravy
  • Přijmete opatření, které pomohou předcházet nehodám
  • Zvýšíte důvěru veřejnosti
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Máte zájem o certifikaci normy ISO 39001 v rámci vaší organizace? Kontaktujte nás a my vás provedeme celým procesem.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference