ISO 39001

Systém managementu bezpečnosti silničního provozu

Kontaktuje nás

ISO 39001

Zajistěte vyšší bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a snižte rizika dopravních nehod a zranění s nimi spojených pomocí systému managementu bezpečnosti silničního provozu dle normy ISO 39001.

Certifikaci ISO 39001 doporučujeme pro státní samosprávu i pro organizace spravující silniční sítě ve městech a obcích.

Požadavky normy ISO 39001

  • Vyhodnocování počtů nehod, zraněných, případně usmrcených osob
  • Neustálé zlepšování bezpečnosti silničního provozu
  • Vyhodnocování událostí související s bezpečností silničního provozu

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Zajistíte plynulost dopravy 
  • Podniknete kroky pro zvýšení bezpečnosti dopravy
  • Přijmete opatření, které pomohou předcházet nehodám
  • Zvýšíte důvěru veřejnosti
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte zájem o certifikaci normy ISO 39001 v rámci vaší organizace? Kontaktujte nás a my vás provedeme celým procesem.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více