Norma ISO 31000

Systém řízení rizik (Principy a směrnice)

Mám zájem

ISO 31000

Norma ISO 31000 vznikla za účelem snížení rizik, která by mohla mít negativní dopad na chod celé organizace. 

Standard ISO 31000 vychází z mezinárodně uznávané normy ISO 9001 a obsahuje principy a směrnice, které pomáhají vylepšovat procesy napříč organizace za účelem snížení rizik a předcházení krizových situací.

Norma ISO 31000 není omezena typem ani velikostí organizace. Doporučujeme ji tedy aplikovat v organizacích z libovolného sektoru.

Proč spolupracovat s námi

  • Zajistíme vám nezávislý audit od našich zkušených odborníků
  • Navrhneme takové řešení, aby bylo pro vaši firmu co nejužitečnější
  • Respektujeme cenovou politiku firem, proto nabízíme férové ceny

Co získáte na základě certifikace

  • Obdržíte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Získáte efektivní způsob řízení rizik v rámci organizace
  • Posílíte důvěru svých zaměstnanců i zákazníků
  • Zvýšíte prestiž své organizace
  • Posílíte svou konkurenceschopnost
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Přejete-li si rozšířit standard ISO 9001 o mezinárodně uznávanou normu ISO 31000 s cílem snížení rizik v rámci své organizace, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám certifikaci zajistíme.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference