Norma EN 15085-2

Požadavky na jakosti při tavném svařování kolejových vozidel

Kontaktuje nás

Kolejová vozidla

Globální rozvoj průmyslové výroby klade čím dál vyšší požadavky na kvalitu a bezpečnost dopravních prostředků včetně kolejových vozidel.

V souvislosti s tím vznikla mezinárodně uznávaná norma EN 15085-2:2007.

Cílem normy EN 15085-2 je u výrobních a opravárenských podniků zajistit odpovídající kvalitu při tavném svařování při výrobě či údržbě kolejových vozidel a jejich částí. 

Certifikaci normy EN 15085-2 doporučujeme všem firmám, které se zabývají tavným svařováním kolejových vozidel.

Požadavky normy EN 15085-2

  • Vychází z požadavků normy ISO 3834
  • Liší se dle certifikační úrovně (CL 1 až 4)
  • Liší se třídou jakosti svarů (CP A, CP B, CP C1, CP C2, CP C3, CP D)

Co získáte na základě certifikace 

  • Zajistíte garantovanou jakost při tavném svařování
  • Zajistíte bezpečnost svých výrobků
  • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
  • Zvýšíte důvěru svých zákazníků
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte zájem o certifikaci normy EN 15085-2 v rámci vaší organizace? Kontaktujte nás a my vás provedeme celým procesem.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více