Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK)

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK)

Kontaktuje nás

SJ – PK

Akreditováno: ČIA
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Přínos pro společnosti

Certifikát SJ-PK obsahuje kromě standardních informací přílohu blíže specifikující předmět certifikace.

Způsobilost dle části II/1: Projektové práce stanovuje požadavky na způsobilost dodavatele k zajištění kvality projektových prací pro stavby a práce na pozemních komunikacích, inženýrských činností v oboru PK a dalších konzultačních služeb.

Způsobilost dle části II/2: Průzkumné a diagnostické práce stanovuje požadavky na způsobilost dodavatele k zajištění kvality prováděných průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací.

Způsobilost dle části II/4: Provádění silničních a stavebních prací stanovuje požadavky na způsobilost dodavatele k zajišťování kvality silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích.

Požadavky normy

Kromě požadavků normy ČSN EN ISO 9001 jsou součástí posuzování příslušné požadavky souvisejících norem (ČSN EN ISO, ČSN EN, ČSN, ISO/IEC….), relevantní právní předpisy (např. zákon č. 183/2006 Sb., v pl. zn.) a oborové technické předpisy.

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více