Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK)

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK)

Kontaktuje nás

SJ – PK

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Přínos pro společnosti

Certifikát SJ-PK obsahuje kromě standardních informací přílohu blíže specifikující předmět certifikace.

Způsobilost dle části II/1: Projektové práce stanovuje požadavky na způsobilost dodavatele k zajištění kvality projektových prací pro stavby a práce na pozemních komunikacích, inženýrských činností v oboru PK a dalších konzultačních služeb.

Způsobilost dle části II/2: Průzkumné a diagnostické práce stanovuje požadavky na způsobilost dodavatele k zajištění kvality prováděných průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací.

Způsobilost dle části II/4: Provádění silničních a stavebních prací stanovuje požadavky na způsobilost dodavatele k zajišťování kvality silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích.

Požadavky normy

Kromě požadavků normy ČSN EN ISO 9001 jsou součástí posuzování příslušné požadavky souvisejících norem (ČSN EN ISO, ČSN EN, ČSN, ISO/IEC….), relevantní právní předpisy (např. zákon č. 183/2006 Sb., v pl. zn.) a oborové technické předpisy.

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více