EMC

Electromagnetic Compatibility (EMC) Direktiva (Směrnice 2014/35/EU)

Kontaktuje nás

EMC

Není akreditováno
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Pro zajištění odpovídající kvality a bezpečnosti elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí bylo potřeba definovat jasné požadavky.

Ty obsahuje směrnice EMC (Electromagnetic Compatibility), respektive směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU.

Směrnice 2014/35/EU definuje požadavky pro dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh a rovněž stanovuje obecné zásady označení CE.

Posouzení výrobků podle směrnice 2014/35/EU doporučujeme všem, kteří chtějí vstoupit se svými výrobky definovanými výše na evropský trh.

Proč provést certifikaci s námi

  • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
  • Naše působnost dosahuje celosvětové úrovně
  • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
  • Nabízíme příznivé ceny a vysokou kvalitu poskytovaných služeb

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Získáváte možnost vstupu se svými výrobky na evropský trh
  • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
  • Posílíte důvěru svých zákazníků
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Máte zájem o posouzení vašich výrobků dle směrnice EMC? Kontaktujte nás a my vás provedeme celým procesem.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více