EMC

Electromagnetic Compatibility (EMC) Direktiva (Směrnice 2014/35/EU)

Kontaktuje nás

EMC

Pro zajištění odpovídající kvality a bezpečnosti elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí bylo potřeba definovat jasné požadavky.

Ty obsahuje směrnice EMC (Electromagnetic Compatibility), respektive směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU.

Směrnice 2014/35/EU definuje požadavky pro dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh a rovněž stanovuje obecné zásady označení CE.

Posouzení výrobků podle směrnice 2014/35/EU doporučujeme všem, kteří chtějí vstoupit se svými výrobky definovanými výše na evropský trh.

Proč provést certifikaci s námi

  • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
  • Naše působnost dosahuje celosvětové úrovně
  • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
  • Nabízíme příznivé ceny a vysokou kvalitu poskytovaných služeb

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Získáváte možnost vstupu se svými výrobky na evropský trh
  • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
  • Posílíte důvěru svých zákazníků
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

Global G.A.P.

Správná zemědělská praxe

Global GAP je souborem požadavků pro správnou zemědělskou praxi. Sjednocení požadavků pro zemědělskou praxi zajistí odpovídající kvalitu a nezávadnost zemědělských produktů od pěstování či výroby až po prodej koncovým zákazníkům.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte zájem o posouzení vašich výrobků dle směrnice EMC? Kontaktujte nás a my vás provedeme celým procesem.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více