EMC

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive (Směrnice 2014/35/EU)

Mám zájem

EMC

Pro zajištění odpovídající kvality a bezpečnosti elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí bylo potřeba definovat jasné požadavky.

Ty obsahuje směrnice EMC (Electromagnetic Compatibility), respektive směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU.

Směrnice 2014/35/EU definuje požadavky pro dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh a rovněž stanovuje obecné zásady označení CE.

Posouzení výrobků podle směrnice 2014/35/EU doporučujeme všem, kteří chtějí vstoupit se svými výrobky definovanými výše na evropský trh.

Proč provést certifikaci s námi

  • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
  • Naše působnost dosahuje celosvětové úrovně
  • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
  • Nabízíme příznivé ceny a vysokou kvalitu poskytovaných služeb

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Získáváte možnost vstupu se svými výrobky na evropský trh
  • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
  • Posílíte důvěru svých zákazníků
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Máte zájem o posouzení vašich výrobků dle směrnice EMC? Kontaktujte nás a my vás provedeme celým procesem.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference