Norma HACCP

Management kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin

Mám zájem

HACCP

S rostoucími požadavky na zdravotní nezávadnost potravin vznikla norma HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

Norma HACCP se zaměřuje na klíčové požadavky ovlivňující bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém řetězci od výroby přes zpracování, distribuci až po prodej. 

Certifikaci HACCP doporučujeme všem firmám působícím v potravinářském průmyslu.

Požadavky normy HACCP

 • Určení kritických bodů v potravinářském řetězci
 • Zajištění zdravotní nezávadnosti potravin
 • Úprava technologických postupů výroby
 • Zajištění dokumentace všech procesů
 • Pravidelné kontroly kritických bodů (teploty, křížení surovin atd.)

Co získáte na základě certifikace 

 • Zvýšíte kvalitu produktů a poskytovaných služeb
 • Zdokonalíte organizační strukturu organizace
 • Zvýšíte efektivitu celé organizace
 • Snížíte provozní náklady
 • Zvýšíte důvěru veřejnosti a zákazníků
 • Zajistíte soulad se zákonnými předpisy a nařízeními
 • Získáte lepší přístup ke státním zakázkám
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Podnikáte v oboru potravinářství a máte zájem o certifikaci normy HACCP ve vaší společnosti? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference