Norma HACCP

Management kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin

Kontaktuje nás

HACCP

Akreditováno: ČIA
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

S rostoucími požadavky na zdravotní nezávadnost potravin vznikla norma HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

Norma HACCP se zaměřuje na klíčové požadavky ovlivňující bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém řetězci od výroby přes zpracování, distribuci až po prodej. 

Certifikaci HACCP doporučujeme všem firmám působícím v potravinářském průmyslu.

Požadavky normy HACCP

 • Určení kritických bodů v potravinářském řetězci
 • Zajištění zdravotní nezávadnosti potravin
 • Úprava technologických postupů výroby
 • Zajištění dokumentace všech procesů
 • Pravidelné kontroly kritických bodů (teploty, křížení surovin atd.)

Co získáte na základě certifikace 

 • Zvýšíte kvalitu produktů a poskytovaných služeb
 • Zdokonalíte organizační strukturu organizace
 • Zvýšíte efektivitu celé organizace
 • Snížíte provozní náklady
 • Zvýšíte důvěru veřejnosti a zákazníků
 • Zajistíte soulad se zákonnými předpisy a nařízeními
 • Získáte lepší přístup ke státním zakázkám
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Podnikáte v oboru potravinářství a máte zájem o certifikaci normy HACCP ve vaší společnosti? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více