Norma HACCP

Management kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin

Kontaktuje nás

HACCP

S rostoucími požadavky na zdravotní nezávadnost potravin vznikla norma HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

Norma HACCP se zaměřuje na klíčové požadavky ovlivňující bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém řetězci od výroby přes zpracování, distribuci až po prodej. 

Certifikaci HACCP doporučujeme všem firmám působícím v potravinářském průmyslu.

Požadavky normy HACCP

 • Určení kritických bodů v potravinářském řetězci
 • Zajištění zdravotní nezávadnosti potravin
 • Úprava technologických postupů výroby
 • Zajištění dokumentace všech procesů
 • Pravidelné kontroly kritických bodů (teploty, křížení surovin atd.)

Co získáte na základě certifikace 

 • Zvýšíte kvalitu produktů a poskytovaných služeb
 • Zdokonalíte organizační strukturu organizace
 • Zvýšíte efektivitu celé organizace
 • Snížíte provozní náklady
 • Zvýšíte důvěru veřejnosti a zákazníků
 • Zajistíte soulad se zákonnými předpisy a nařízeními
 • Získáte lepší přístup ke státním zakázkám
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Podnikáte v oboru potravinářství a máte zájem o certifikaci normy HACCP ve vaší společnosti? Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více