Norma ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti informačních systémů

Kontaktuje nás

ISO/IEC 27001

Akreditováno: ČIA
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Zajištěním bezpečnosti informačních systémů v organizacích se zabývá mezinárodně uznávaná norma ISO 27001.

Norma ISO 27001 definuje požadavky na systém řízení bezpečnosti informací v rámci firmy. Jejím hlavním cílem je ochrana dat a informací, aby nedošlo k jejich ztrátě či odcizení. To vede nejen ke snížení bezpečnostního rizika úniku informací, ale také k posílení důvěry firmy.

Certifikaci normy ISO 27001 doporučujeme všem firmám bez ohledu na její velikost či obor, které zpracovávají data prostřednictvím informačních technologií.

Požadavky normy ISO 27001 

  • Definice systému řízení ochrany informací

  • Dostupnost přístupu k informacím v případě potřeby
  • Pravidelná údržba a zlepšování systému řízení

Co získáte na základě certifikace 

  • Minimalizujete bezpečnostní informační rizika
  • Minimalizujete hrozby sankcí 
  • Získáte důvěru dodavatelů a zákazníků 
  • Zajistíte soulad se zákonnými předpisy a nařízeními
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Máte zájem o certifikaci normy ISO 27001? Kontaktujte nás a my vás rádi celým procesem provedeme.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více