Získání oznámení dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb.

pátek, 16. červenec 2021

Vážení klienti,

rádi bychom vás informovali o získání oznámení dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh. Oznámení bylo provedeno pro činnosti při posuzování shody u výrobků vymezených v příloze § 1 ods. NV č. 119/2016 Sb., a pro postupy posuzování shody/ moduly uvedené v § 9 a specifikované příloze č. 2 k NV č. 119/2016 Sb.:

 • EU přezkoušení typu (modul B),
 • shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (modul C1),
 • shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách nádob pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2),
 • shoda s typem založená na interním řízení výroby (modul C).

vložil: mlcochova 13:07 [comment]

FSSC 22000 zveřejnila verzi 5.1 svého schématu

čtvrtek, 11. březen 2021

Vážení klienti,

V listopadu 2020 FSSC 22000 zveřejnila verzi 5.1 svého schématu. A jak již víte, od 1. dubna musí být všechny společnosti certifikovány podle FSSC 22000 verze 5.1. všechny nové informace o této verzi najdete na oficiálních webových stránkách FSSC: https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents-version-5-1/

Hlavní změny pro certifikované společnosti najdete v části: Main changes Version 5 and Version 5.1.

Řešení auditů během koronaviru

pondělí, 2. listopad 2020

Řešení auditů během koronaviru

Audity na dálku

V rámci zachování kontinuity provozu během této složité situace jsme se rozhodli vyhovět potřebám společností a operátorů, kterých se virus COVID-19 týká. 

Zdraví a bezpečnost jsou pro nás na prvním místě, proto bude možné provádět audity na dálku.
Vzdálený audit představuje příležitost pro společnosti a poskytuje platnou alternativu ke klasickým metodám pro certifikační orgány. 
Přejeme všem hodně štěstí.

Povinné označení výrobků dle směrnic Společenství

středa, 15. červenec 2020

Povinné označení výrobků dle směrnic Společenství

Označení CE musí nést určité výrobky, na které se vztahují směrnice Společenství. Jedná se o výrobky vyrobené v členských státech a rovněž o výrobky z třetích zemí určené pro země Společenství. Označení CE znamená, že daný výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic.

Grafická podoba označení je daná a nelze ji měnit. Značka CE musí být umístěna na výrobku, obalu výrobku, návodu k použití a na záručním listu. Další podmínkou označení je čitelnost, dobrá viditelnost a nesmazatelnost. Zároveň výrobek nesmí nést podobné či zaměnitelné označení.

Postup posouzení shody výrobků

 1. Modul A: Vnitřní kontrola výroby
 2. Modul B: ES přezkoušení typu
 3. Modul C: Shoda s typem
 4. Modul D: Zabezpečování jakosti výroby
 5. Modul E: Zabezpečování jakosti výrobků
 6. Modul F: Ověřování výrobků
 7. Modul G: Ověřování celku
  Modul H: Komplexní zabezpečování jakosti

Příklady výrobků, kterých se týká označení CE

 • Stavební výrobky 
 • Strojní zařízení
 • Hračky
 • Jednoduché tlakové nádoby
 • Elektrická zařízení
 • Zdravotnické prostředky
 • Osobní ochranné prostředky

Proč posuzovat výrobky s námi


Poskytujeme technickou pomoc v rámci sestavení programu zkoušek
Případně sami provedeme posouzení shody
Máme mnohaleté zkušenosti z řady oborů
Disponujeme sítí laboratoří pro odzkoušení výrobků
Disponujeme odborníky pro případ ověření parametrů výrobku teoretickým výpočtem či posouzením technické dokumentace
Zajistíme speciální certifikáty podle požadavků zemí se speciálními požadavky na konkrétní výrobek

Co získáte na základě označení CE


Obdržíte mezinárodně uznávané označení výrobků
Splníte povinnost shody vlastností výrobků dle příslušních směrnic
Získáte možnost uvést výrobek na trh v rámci Společenství

Máte-li zájem o posouzení shody na vašich výrobcích, kontaktujte nás. Rádi vás celým procesem provedeme.

Více...

vložil: admin [CZ[Czech Republic]] 09:59 [comment]

Kvalifikovaní lidé se vyplatí

středa, 15. červenec 2020

Kvalifikovaní lidé se vyplatí

Naše dlouholeté zkušenosti rádi předáváme dále. Proškolíme Vás v základních principech oboru, ukážeme modelové situace a pomůžeme vyřešit individuální potřeby a úkoly. Připravíme školení a semináře na míru individuálním potřebám i se závěrečnou certifikační zkouškou.

Školení a kurzy

Pro koho jsou kurzy vhodné?

Kurzy jsou určeny všem, kteří jsou pověřeni vykonávat svou práci nejen na vedoucích pozicích, ale zároveň zastávají jednotlivé odborné pozice v různých odvětvích podnikání. Poskytujeme uchazečům základní i specializované informace o systému řízení v organizaci (QMS, EMS, OHSAS apod.), postupech při výrobkových certifikacích nebo technické požadavky v oblasti inspekčních činností.

Školící prostory.

Zajistíme školení pro téměř libovolný počet uchazečů v prostorách sídla firmy nebo svých pobočkách. Organizujeme rovněž na vyžádání školení v prostorách zájemce, zpravidla pro širší okruh zaměstnanců firmy. Techniku pro školení v externích prostorech zajišťujeme, pokud je to potřebné.

Nabídka seminářů

LL-C (Certification) se snaží reagovat na aktuální témata v rámci certifikace podle mezinárodních norem, národních norem nebo předpisů pro posuzování shody a uvádění výrobků na evropský trh. Semináře jsou dále určeny i pro odborné problémy vznikající ve výrobě, logistice, zdravotnictví či jiných odvětvích, pomocí kterých se snažíme nalézt optimální řešení. V průběhu roku jsou proto pořádány semináře, kde je možné tuto tématiku konzultovat a otevřeně řešit.

Školení v globální síti

Působíme v několika desítkách zemí světa a uvědomujeme si náš závazek mít kvalifikované lidi kdekoliv působíme. Přestože většina školení je připravena a probíhá v angličtině, reflektujeme poptávku po školení v místním jazyce a spolupracujeme v tomto ohledu s externími partnery v oblasti samotné organizaci školení i lektorské účasti. Pokud školení organizuje naše partnerská organizace, sami předem schvalujeme program školení a materiály, případně vystavujeme osvědčení o absolvování.

Hrané scény, řízení týmů

Víme, že poslouchat výklad lektora několik hodin je velmi únavné. Jednotlivé části školení prokládáme diskuzí a hlavně hranou scénou, kdy asistent lektora navozuje konkrétní situace vznikající v průběhu auditů, inspekcí nebo projednávání budoucí spolupráce. Součástí některých seminářů je i ukázka řízení auditorských týmů.

Více...

vložil: admin [CZ[Czech Republic]] 09:54 [comment]

Proč provádět inspekci s námi?

středa, 15. červenec 2020

Proč provádět inspekci s námi?

LL-C disponuje globální sítí zkušených inspektorů. Společně s nabídkou zasíláme anonymní CV inspektora, aby objednatel mohl před potvrzením objednávky posoudit jeho zkušenosti. Vždy hledáme ekonomicky nejvýhodnější cestu s přihlédnutím na náklady za zkušební vzorky, dopravní náklady, cestovní náklady inspektora a v neposlední řadě časový faktor.

Kdy se vyplatí objednat externí inspekční služby ?

Unikátní celky

Technickou inspekci je potřeba provádět vždy, pokud jde o dodávky unikátních výrobků (investiční celky, stavby, složitá zařízení). Tedy v případech, kdy se jedná o dodávky, kde jakákoliv chyba může způsobit vysoké ekonomické ztráty.

Vzdálený dodavatel

Disponujeme globální sítí inspektorů, kteří jsou mnohdy blíže výrobci než zástupce odběratele. Nabízíme inspekci v rozsahu jednodenní návštěvy, případně trvalejší nebo opakovanou účast u výrobce.

Legislativní požadavky

Pokud nakupovaný výrobek podléhá legislativním požadavkům země dovozce, zajistíme inspekční služby, jako jsou funkční zkoušky, revize, měření nebo jen kompletaci požadovaných podkladů a certifikátů od kompetentních orgánů.

Rozsahy a typy technické inspekce

Kontrola kompletního projektu.

Tento typ inspekce je vykonáván již od fáze návrhu v rámci kontroly konstrukční nebo výrobní dokumentace, následně formou inspekce přímo při výrobě, montáži nebo opravách technických zařízení a provedení závěrečných funkčních a revizních zkoušek. Při tomto typu inspekce LL-C většinou vytvoří samotný inspekční postup, který předloží k závěrečnému schválení objednateli.

Účast při výrobě a zkouškách.

Zadavatel inspekce zpravidla vypracuje rozsah inspekční činnosti a zkoušek podle svých postupů. LL-C následně kontroluje shodu s podklady dodanými zadavatelem ve formě schválené technické dokumentace, postupů, ustanovení v kontraktech nebo odkazem na veřejně dostupné normy. Na základě výsledku vydá inspekční zprávu nebo osvědčení o shodě.

Zajištění shody s legislativními požadavky.

LL-C na základě základního projektu předloženého dodavatelem stanoví dodatečné požadavky vyplývající z legislativních požadavků cílové země, případně splnění těchto požadavků ověří při výrobě, kompletaci nebo funkčních zkouškách. Tento typ služby je zpravidla využíván při dodávkách, kdy generální dodavatel dodává zařízení do třetí země.

Inspekce jako bankovní nástroj.

Nabízíme kontrolu kvality, množství a balení v případech, kdy odběratel zajišťuje platbu prostřednictvím akreditivu (L/C) a osvědčení nezávislé třetí strany je jedním z požadovaných dokumentů.

Nástroj k prokázání shody

Prohlášení o shodě výrobce, dodavatele či provozovatele.

V určitých modulech, kdy v rámci posuzování shody (např. CE značka) je vyžadováno prohlášení o shodě výrobcem nebo dodavatelem, je inspekční zpráva třetí strany legitimním podkladem pro vydání tohoto osvědčení. S našimi zkušenostmi pomůžeme výrobci, dodavateli nebo provozovateli takovéhoto zařízení najít optimální řešení spolupráce od stanovení základních požadavků, provedení zkoušek po kompletní inspekční služby.

Více...

vložil: admin [CZ[Czech Republic]] 09:48 [comment]