IFS

Certifikace standardů bezpečnosti potravin (International Food Standard)

Kontaktuje nás

IFS

Aby byla zajištěna jednotná odpovídající bezpečnost a kvalita potravin na mezinárodní úrovni, bylo potřeba sestavit specifické požadavky.

Ty definuje mezinárodně uznávaný standard IFS (International Food Standard).

Požadavky standardu IFS vycházejí z pravidel správné výrobní a hygienické praxe (GMP, respektive GHP), ze systému analýzy rizika a stanovení kritických bodů při výrobě potravin (HACCP) a dalších legislativních požadavků.

Certifikaci dle standardu IFS doporučujeme výrobcům potravin a spotřebního zboží a dále všem firmám, které jsou zainteresované v jejich dodavatelském řetězci.

Proč provést certifikaci s námi

  • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
  • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
  • Nabízíme férové ceny

Co získáte na základě certifikace

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Potvrdíte odpovídající kvalitu a bezpečnost potravin od výroby až po prodej
  • Posílíte svou konkurenceschopnost
  • Získáte možnost obchodu s potravinářskými řetězci
  • Zajistíte soulad s příslušnými zákony a předpisy
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

V případě zájmu o certifikaci dle standardu IFS nás kontaktujte. Rádi vyhovíme vašim požadavkům.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více