GMP+ Zajištění bezpečnosti krmiv

Správná výrobní praxe

Kontaktuje nás

GMP+

Bez zajištění odpovídající bezpečnosti krmiv zvířat při výrobě a distribuci se na mnoha trzích takřka neobejdete.

Touto problematikou se zabývá systém norem GMP+ FSA (Feed Safety Assurance).

Schéma GMP+ je komplexním modulem zajišťování bezpečnosti krmiv ve všech článcích krmivářského řetězce. 

Certifikaci norem GMP+ doporučujeme všem firmám, které chtějí uspět na trhu s krmivy pro zvířata.

Zajišťujeme certifikaci GMP+ v následujících oblastech

  • B1 Výroba, obchod a služby
  • B2 Výroba krmných složek
  • B3 Obchod, shromažďování, skladování a překládka
  • B4 Přeprava

Co získáte na základě certifikace

  • Získáte mezinárodně uznaný certifikát
  • Zajistíte soulad s právními nařízeními a předpisy
  • Zvýšíte důvěru a spokojenost odběratelů
  • Získáte nové obchodní příležitosti
  • Umožníte své organizaci bezprostřední reakce na změny
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte zájem o některou z certifikací norem GMP+? Kontaktujte nás a naši odborníci se vám rádi budou věnovat.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více