GMP+ Zajištění bezpečnosti krmiv

Správná výrobní praxe

Mám zájem

GMP+

Bez zajištění odpovídající bezpečnosti krmiv zvířat při výrobě a distribuci se na mnoha trzích takřka neobejdete.

Touto problematikou se zabývá systém norem GMP+ FSA (Feed Safety Assurance).

Schéma GMP+ je komplexním modulem zajišťování bezpečnosti krmiv ve všech článcích krmivářského řetězce. 

Certifikaci norem GMP+ doporučujeme všem firmám, které chtějí uspět na trhu s krmivy pro zvířata.

Zajišťujeme certifikaci GMP+ v následujících oblastech

  • B1 Výroba, obchod a služby
  • B2 Výroba krmných složek
  • B3 Obchod, shromažďování, skladování a překládka
  • B4 Přeprava

Co získáte na základě certifikace

  • Získáte mezinárodně uznaný certifikát
  • Zajistíte soulad s právními nařízeními a předpisy
  • Zvýšíte důvěru a spokojenost odběratelů
  • Získáte nové obchodní příležitosti
  • Umožníte své organizaci bezprostřední reakce na změny
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Máte zájem o některou z certifikací norem GMP+? Kontaktujte nás a naši odborníci se vám rádi budou věnovat.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference