GMP+ Zajištění bezpečnosti krmiv

Správná výrobní praxe

Kontaktuje nás

GMP+

Accredited by: ČIA
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Bez zajištění odpovídající bezpečnosti krmiv zvířat při výrobě a distribuci se na mnoha trzích takřka neobejdete.

Touto problematikou se zabývá systém norem GMP+ FSA (Feed Safety Assurance).

Schéma GMP+ je komplexním modulem zajišťování bezpečnosti krmiv ve všech článcích krmivářského řetězce od produkce a výroby přes obchod, skladování až po přepravu. 

GMP+ FSA vychází z požadaků ISO 9001, HACCP a také z legislativy EU.

Zajišťujeme certifikaci GMP+ v následujících oblastech

  • B1 Výroba, obchod a služby
  • B2 Výroba krmných složek
  • B3 Obchod, shromažďování, skladování a překládka
  • B4 Přeprava

Co získáte na základě certifikace

  • Získáte mezinárodně uznaný certifikát
  • Zajistíte soulad s právními nařízeními a předpisy
  • Zvýšíte důvěru a spokojenost odběratelů
  • Získáte nové obchodní příležitosti
  • Umožníte své organizaci bezprostřední reakce na změny
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Máte zájem o některou z certifikaci GMP+? Kontaktujte nás a naši odborníci se vám rádi budou věnovat.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více