EU GDP (Good Distribution Practice)

Certifikát správné distribuční praxe léčiv

Kontaktuje nás

EU GDP

Not accredited
Provided by: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Aby byla zajištěna odpovídající kvalita léčiv pro koncového zákazníka, je potřeba dodržet odpovídající požadavky při výrobě i následné distribuci.

Těmi se zabývá standard EU GDP - Správná distribuční praxe. 

Požadavky správné distribuční praxe vycházejí z legislativních požadavků České republiky (vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv ) a z pokynů Evropské komise pro správnou distribuční praxi humánních léčivých přípravků (Směrnice 2013/C 343/01).

Certifikaci správné distribuční praxe doporučujeme všem organizacím, které jsou součástí dodavatelského řetězce ve farmaceutickém průmyslu.

Požadavky GDP

  • Zajištění dodacího listu včetně veškerých potřebných informací
  • Zajištění odpovídajících podmínek pro skladování a přepravu léčiv
  • Řádné vedení dokumentace pro zpětné dohledání informací

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Potvrzení shody s požadavky standardu
  • Splníte požadavky EU pro skladování a distribuci léčiv
  • Posílíte důvěru odběratelů i koncových zákazníků
  • Zajistíte odpovídající kvalitu léčiv od výroby až po distribuci
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Máte zájem o certifikaci správné distribuční praxe v rámci vaší organizace? Obraťte se na nás a my vám ji zajistíme.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více