EU GDP (Good Distribution Practice)

Certifikát správné distribuční praxe léčiv

Kontaktuje nás

EU GDP

Aby byla zajištěna odpovídající kvalita léčiv pro koncového zákazníka, je potřeba dodržet odpovídající požadavky při výrobě i následné distribuci.

Těmi se zabývá standard EU GDP - Správná distribuční praxe. 

Požadavky správné distribuční praxe vycházejí z legislativních požadavků České republiky (vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv ) a z pokynů Evropské komise pro správnou distribuční praxi humánních léčivých přípravků (Směrnice 2013/C 343/01).

Certifikaci správné distribuční praxe doporučujeme všem organizacím, které jsou součástí dodavatelského řetězce ve farmaceutickém průmyslu.

Požadavky GDP

  • Zajištění dodacího listu včetně veškerých potřebných informací
  • Zajištění odpovídajících podmínek pro skladování a přepravu léčiv
  • Řádné vedení dokumentace pro zpětné dohledání informací

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Potvrzení shody s požadavky standardu
  • Splníte požadavky EU pro skladování a distribuci léčiv
  • Posílíte důvěru odběratelů i koncových zákazníků
  • Zajistíte odpovídající kvalitu léčiv od výroby až po distribuci
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte zájem o certifikaci správné distribuční praxe v rámci vaší organizace? Obraťte se na nás a my vám ji zajistíme.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více