Školení personálu výrobců svařovaných výrobků

Svařování

Kontaktuje nás

Školení personálu výrobců svařovaných výrobků

Akreditováno:
Poskytováno:

Školení kontrolního personálu, vizuální kontrola svarových spojů podle ISO 17637

Školení je určeno pro kontrolní personál, výrobní personál, svářeče, svářečský dozor a další pracovníky firem zabývajících se svářečskou výrobou.

Osnova školení:

Vizuální kontrola svarových spojů (VT)
Fyzikální principy
Princip vizuální zkoušky
Související normy EN ISO 17635, EN ISO 9712, EN ISO 17637
Vady svarových spojů EN ISO 6520-1
Hodnocení vad svarů dle EN ISO 5817 resp. EN ISO 10042
Čtení dokumentace, návodky a instrukce, protokol o vizuální zkoušce

Školení je realizováno v prostorách zákazníka.
Rozsah školení: 6-8 hodin

Školení podle EN 15085

Příprava výrobce na zavedení a administraci systému kvality ve svařování dle EN 15085 – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí v souladu s požadavky EN ISO 3834.

Školení je určeno především pro vedoucí pracovníky, svářečský dozor, výrobní personál, kontrolní personál a pracovníky konstrukce.

Témata školení:
Všeobecné požadavky EN 15085-1
Požadavky na jakost a certifikaci EN 15085-2
Konstrukční požadavky EN 15085-3
Výrobní požadavky EN 15085-4
Kontrola zkoušení a dokumentace EN 15085-5
Národní předpisy DIN, ČD V95/5

Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více