Školení personálu výrobců svařovaných výrobků

Svařování

Mám zájem

Školení personálu výrobců svařovaných výrobků

Školení kontrolního personálu, vizuální kontrola svarových spojů podle ISO 17637

Školení je určeno pro kontrolní personál, výrobní personál, svářeče, svářečský dozor a další pracovníky firem zabývajících se svářečskou výrobou.

Osnova školení:

Vizuální kontrola svarových spojů (VT)
Fyzikální principy
Princip vizuální zkoušky
Související normy EN ISO 17635, EN ISO 9712, EN ISO 17637
Vady svarových spojů EN ISO 6520-1
Hodnocení vad svarů dle EN ISO 5817 resp. EN ISO 10042
Čtení dokumentace, návodky a instrukce, protokol o vizuální zkoušce

Školení je realizováno v prostorách zákazníka.
Rozsah školení: 6-8 hodin

Školení podle EN 15085

Příprava výrobce na zavedení a administraci systému kvality ve svařování dle EN 15085 – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí v souladu s požadavky EN ISO 3834.

Školení je určeno především pro vedoucí pracovníky, svářečský dozor, výrobní personál, kontrolní personál a pracovníky konstrukce.

Témata školení:
Všeobecné požadavky EN 15085-1
Požadavky na jakost a certifikaci EN 15085-2
Konstrukční požadavky EN 15085-3
Výrobní požadavky EN 15085-4
Kontrola zkoušení a dokumentace EN 15085-5
Národní předpisy DIN, ČD V95/5

Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference