Školení anaýzy rizik ISO 31000

Cíl školení

Kontaktuje nás

Školení analýzy rizik ISO 31000

Akreditováno:
Poskytováno:

Seznámení se s dostupnými metodami analýzy rizik, s jejich výhodami a nevýhodami a vhodností a použitelností pro různé aplikace. Absolvent školení získá znalosti samostatně zvolit metodu analýz rizik vhodnou pro jeho potřeby.


Obsah školení

Postupy a metody AR podle ISO 31000 a ISO 14971

Metody AR podle ISO 31010

Praktické předvedení všech metod na stejném modelovém případu

Interaktivní provádění AR v průběhu školení

Časový rozsah školení

Časový rozsah školení je 24 hodin (3 dny) a jeho součástí je závěrečná zkouška.

Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více