Školení anaýzy rizik ISO 31000

Cíl školení

Mám zájem

Školení analýzy rizik ISO 31000

Seznámení se s dostupnými metodami analýzy rizik, s jejich výhodami a nevýhodami a vhodností a použitelností pro různé aplikace. Absolvent školení získá znalosti samostatně zvolit metodu analýz rizik vhodnou pro jeho potřeby.


Obsah školení

Postupy a metody AR podle ISO 31000 a ISO 14971

Metody AR podle ISO 31010

Praktické předvedení všech metod na stejném modelovém případu

Interaktivní provádění AR v průběhu školení

Časový rozsah školení

Časový rozsah školení je 24 hodin (3 dny) a jeho součástí je závěrečná certifikační zkouška.

Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference