Školení anaýzy rizik ISO 31000

Cíl školení

Kontaktuje nás

Školení analýzy rizik ISO 31000

Seznámení se s dostupnými metodami analýzy rizik, s jejich výhodami a nevýhodami a vhodností a použitelností pro různé aplikace. Absolvent školení získá znalosti samostatně zvolit metodu analýz rizik vhodnou pro jeho potřeby.


Obsah školení

Postupy a metody AR podle ISO 31000 a ISO 14971

Metody AR podle ISO 31010

Praktické předvedení všech metod na stejném modelovém případu

Interaktivní provádění AR v průběhu školení

Časový rozsah školení

Časový rozsah školení je 24 hodin (3 dny) a jeho součástí je závěrečná certifikační zkouška.

Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více