Revize normy ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Kontaktuje nás

Revize normy ISO 9001:2015

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro manažery kvality, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro všechny ostatní, kteří se zabývají budoucím vývojem systémů managementu kvality nebo se o ně zajímají.

Cíl školení

Cílem je představit změny v oblasti managementu kvality, zejména se zaměřením na očekávanou aktualizaci normy ISO 9001:2015.

Obsah školení

Portfolio norem v oblasti systémů managementu kvality, současný stav a očekávaný vývoj
• Sjednocená struktura norem dle standardu ISO/IEC Directives, Part 1: „Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO“, Annex SL
• Přechodné období a uplatnění změn v certifikovaném systému managementu
• Nová filozofie normy: zaměření na analýzu rizik procesů, zásadní změny v přístupu normy k systému řízení organizace
• Přehled změn dle ISO/DIS 9001, vysvětlení nové struktury, terminologie a pojmů v ISO 9001:2015
• Sedm zásad managementu kvality dle přílohy B revidované normy
• Změna struktury připravované revize ISO 9001:2015 a dopad změn do praxe:
• Termíny a definice dle ISO/DIS 9000:2014
• Kontext organizace
• Vedení
• Plánování systému managementu kvality
• Podpora
• Provoz
• Hodnocení výkonnosti
• Zlepšování
• Jak postupovat při změně systému řízení kvality při přechodu na novelizované požadavky
• Podmínky přechodu ze současné normy na její novou verzi

Lektor

Ing. Jiří Dynybyl
Absolvent ČVUT fakulty strojní (obor Strojírenská technologie) a Open University British Business School-Milton Keynes ve Velké Británii. Po dlouholeté praxi v oboru konstrukcí lodních motorů pracoval od roku 1991 jako ředitel v ČLPR (Český lodní a průmyslový registr), Germanischer LLoyd Group, kde vedl asi 70 auditů v oblasti systému managementu kvality. Od roku 2005 zastával funkci Regional Manager pro Evropu v Germanischer LLoyd Industrial Services. Od roku 2012 je aktivní v certifikačních společnostech Československý Lloyd (NO 262) a LL-C Group. Jako vedoucí auditor systémů řízení kvality je držitelem certifikátu IRCA (Siemens Trining Center, reg. No A 2468), je držitelem certifikátu EMS (ČSJ). Působil jako lektor v kurzech IRCA při Germanischer Lloyd Academy a dnes působí jako lektor ERCA.

Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více