Revize normy ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Kontaktuje nás

Revize normy ISO 9001:2015

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno pro manažery kvality, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro všechny ostatní, kteří se zabývají budoucím vývojem systémů managementu kvality nebo se o ně zajímají.

Cíl školení

Cílem je představit změny v oblasti managementu kvality, zejména se zaměřením na očekávanou aktualizaci normy ISO 9001:2015.

Obsah školení

Portfolio norem v oblasti systémů managementu kvality, současný stav a očekávaný vývoj
• Sjednocená struktura norem dle standardu ISO/IEC Directives, Part 1: „Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO“, Annex SL
• Přechodné období a uplatnění změn v certifikovaném systému managementu
• Nová filozofie normy: zaměření na analýzu rizik procesů, zásadní změny v přístupu normy k systému řízení organizace
• Přehled změn dle ISO/DIS 9001, vysvětlení nové struktury, terminologie a pojmů v ISO 9001:2015
• Sedm zásad managementu kvality dle přílohy B revidované normy
• Změna struktury připravované revize ISO 9001:2015 a dopad změn do praxe:
• Termíny a definice dle ISO/DIS 9000:2014
• Kontext organizace
• Vedení
• Plánování systému managementu kvality
• Podpora
• Provoz
• Hodnocení výkonnosti
• Zlepšování
• Jak postupovat při změně systému řízení kvality při přechodu na novelizované požadavky
• Podmínky přechodu ze současné normy na její novou verzi

Lektor

Ing. Jiří Dynybyl
Absolvent ČVUT fakulty strojní (obor Strojírenská technologie) a Open University British Business School-Milton Keynes ve Velké Británii. Po dlouholeté praxi v oboru konstrukcí lodních motorů pracoval od roku 1991 jako ředitel v ČLPR (Český lodní a průmyslový registr), Germanischer LLoyd Group, kde vedl asi 70 auditů v oblasti systému managementu kvality. Od roku 2005 zastával funkci Regional Manager pro Evropu v Germanischer LLoyd Industrial Services. Od roku 2012 je aktivní v certifikačních společnostech Československý Lloyd (NO 262) a LL-C Group. Jako vedoucí auditor systémů řízení kvality je držitelem certifikátu IRCA (Siemens Trining Center, reg. No A 2468), je držitelem certifikátu EMS (ČSJ). Působil jako lektor v kurzech IRCA při Germanischer Lloyd Academy a dnes působí jako lektor ERCA.

Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více