GDPR

Nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation)

Kontaktuje nás

GDPR

Accredited by:
Provided by:

GDPR je evropskou směrnicí pro ochranu osobních dat.

Týká se nejen institucí a firem, ale všech jednotlivců i služeb, které s těmito daty pracují. Součástí směrnice je tzv. Princip zodpovědnosti, který zpracovatelům údajů nařizuje zavést opatření za účelem prokázání souladu s GDPR.

Aby činnost vaší organizace fungovala v souladu s GDPR, je potřeba upravit či zavést příslušné procesy do organizační struktury firmy či instituce. Jelikož každá organizace pracuje s daty různými způsoby, rozhodli jsme se pořádat semináře a školení s ohledem na vaše individuální potřeby. Semináře tak obsahují kromě obecných informací i konkrétní řešení.

Semináře doporučujeme všem zástupcům firem, kteří si chtějí rozšířit obzory v oblasti ochrany dat a aplikovat je do své organizace. Semináře pořádáme formou vzájemné diskuze, kdy přesný obsah seminářů je tvořen na základě průběžných požadavků účastníků.

Proč provést certifikaci s námi

  • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
  • Nabízíme férové ceny s ohledem na trend snižování provozních nákladů organizací

Cíle semináře GDPR 

  • Obdržíte popis jednotlivých kroků, jak požadavky splňovat
  • Seznámíme vás s legislativními náležitostmi, které musí GDPR pokrýt
  • Získáte informace, jak IT pomůže řešit požadavky GDPR
  • Získáte inspiraci k vlastnímu uplatnění GDPR ve firmě
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Máte-li zájem o seminář GDPR, kontaktujte nás.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více