GDPR

Nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation)

Kontaktuje nás

GDPR

GDPR je evropskou směrnicí pro ochranu osobních dat.

Týká se nejen institucí a firem, ale všech jednotlivců i služeb, které s těmito daty pracují. Součástí směrnice je tzv. Princip zodpovědnosti, který zpracovatelům údajů nařizuje zavést opatření za účelem prokázání souladu s GDPR.

Aby činnost vaší organizace fungovala v souladu s GDPR, je potřeba upravit či zavést příslušné procesy do organizační struktury firmy či instituce. Jelikož každá organizace pracuje s daty různými způsoby, rozhodli jsme se pořádat semináře a školení s ohledem na vaše individuální potřeby. Semináře tak obsahují kromě obecných informací i konkrétní řešení.

Semináře doporučujeme všem zástupcům firem, kteří si chtějí rozšířit obzory v oblasti ochrany dat a aplikovat je do své organizace. Semináře pořádáme formou vzájemné diskuze, kdy přesný obsah seminářů je tvořen na základě průběžných požadavků účastníků.

Proč provést certifikaci s námi

  • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
  • Připravíme seminář přímo na míru vašim požadavkům
  • Nabízíme férové ceny s ohledem na trend snižování provozních nákladů organizací

Cíle semináře GDPR 

  • Obdržíte popis jednotlivých kroků, jak požadavky splňovat
  • Seznámíme vás s legislativními náležitostmi, které musí GDPR pokrýt
  • Získáte informace, jak IT pomůže řešit požadavky GDPR
  • Získáte inspiraci k vlastnímu uplatnění GDPR ve firmě
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte-li zájem o seminář GDPR, kontaktujte nás. Naši odborníci pro vás rádi připraví individuální řešení.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více