Povinné označení výrobků dle směrnic Společenství

středa, 15. červenec 2020

Povinné označení výrobků dle směrnic Společenství

Označení CE musí nést určité výrobky, na které se vztahují směrnice Společenství. Jedná se o výrobky vyrobené v členských státech a rovněž o výrobky z třetích zemí určené pro země Společenství. Označení CE znamená, že daný výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic.

Grafická podoba označení je daná a nelze ji měnit. Značka CE musí být umístěna na výrobku, obalu výrobku, návodu k použití a na záručním listu. Další podmínkou označení je čitelnost, dobrá viditelnost a nesmazatelnost. Zároveň výrobek nesmí nést podobné či zaměnitelné označení.

Postup posouzení shody výrobků

 1. Modul A: Vnitřní kontrola výroby
 2. Modul B: ES přezkoušení typu
 3. Modul C: Shoda s typem
 4. Modul D: Zabezpečování jakosti výroby
 5. Modul E: Zabezpečování jakosti výrobků
 6. Modul F: Ověřování výrobků
 7. Modul G: Ověřování celku
  Modul H: Komplexní zabezpečování jakosti

Příklady výrobků, kterých se týká označení CE

 • Stavební výrobky 
 • Strojní zařízení
 • Hračky
 • Jednoduché tlakové nádoby
 • Elektrická zařízení
 • Zdravotnické prostředky
 • Osobní ochranné prostředky

Proč posuzovat výrobky s námi


Poskytujeme technickou pomoc v rámci sestavení programu zkoušek
Případně sami provedeme posouzení shody
Máme mnohaleté zkušenosti z řady oborů
Disponujeme sítí laboratoří pro odzkoušení výrobků
Disponujeme odborníky pro případ ověření parametrů výrobku teoretickým výpočtem či posouzením technické dokumentace
Zajistíme speciální certifikáty podle požadavků zemí se speciálními požadavky na konkrétní výrobek

Co získáte na základě označení CE


Obdržíte mezinárodně uznávané označení výrobků
Splníte povinnost shody vlastností výrobků dle příslušních směrnic
Získáte možnost uvést výrobek na trh v rámci Společenství

Máte-li zájem o posouzení shody na vašich výrobcích, kontaktujte nás. Rádi vás celým procesem provedeme.

vložil: admin [CZ[Czech Republic]] 09:59 [comment]

Diskuse byla uzavřena!