Aktualizace normy ISO/ IEC 27001

čtvrtek, 29. červen 2023

Vážení klienti,

rádi bychom vás upozornili na nově vydanou verzi normy ISO/IEC 27001:2022.

LL-C (Certification) provede akreditační proces k posouzení pro certifikaci dle ISO/IEC 27001:2022 v druhé polovině července 2023.

Po úspěšném zakončení akreditačního procesu přistoupíme k převodu platných certifikátů dle normy ISO 27001:2013, ISO 27001:2017 na novou revizi normy ISO/IEC 27001:2022 podle mandatorního dokumentu IAF MD 26.

Dříve certifikované organizace

Všechny již certifikované organizace musí přejít na novou verzi do 31.10.2025. Přechod může být proveden formou extra auditu dle individuálního časového výpočtu, nebo v rámci dozorových či recertifikačních auditů. Při přechodu  během dozorového auditu musí být navýšen čas auditu minimálně  o 0.5 dne.

Nově certifikované organizace

LL-C (Certification) bude moci po úspěšném absolvování akreditačního procesu vystavovat certifikáty již podle nové revize normy ISO/IEC 27001:2022