PAS 2060

Uhlíková neutralita (Carbon neutrality)

Mám zájem

PAS 2060

V souvislosti s omezováním dopadu činností organizací na životní prostředí přichází do popředí problematika uhlíkové neutrality.

Tou se zabývají požadavky obsažené ve standardu PAS 2060.

Norma PAS 2060 definuje společné požadavky a opatření pro dosažení uhlíkové neutrality organizací a vznikla za účelem zvýšení transparentnosti v celosvětovém měřítku. Cílem PAS 2060 je snižování vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší.

Certifikaci dle standardu PAS 2060 doporučujeme všem organizacím, které se chtějí účastnit na podpoře trvale udržitelného rozvoje v oblasti emisí oxidu uhličitého

Proč certifikovat s námi

  • Zajistíme vám nezávislý audit od našich zkušených odborníků
  • Navrhneme takové řešení, aby bylo pro vaši firmu co nejužitečnější
  • Respektujeme cenovou politiku firem, proto nabízíme férové ceny

Co získáte na základě certifikace

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Budete splňovat požadavky pro vypouštění emisí CO2
  • Docílíte uhlíkové neutrality své organizace
  • Prokážete snahu podílet se na trvale udržitelném rozvoji
  • Posílíte pověst organizace v očích zákazníků i veřejnosti
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Máte zájem o audit dle standardu PAS 2060? Kontaktujte nás a naši experti pro vás připraví individuální řešení.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference