PAS 2010 (Publicly Availiable Specification)

Strategie ochrany biologické rozmanitosti

Mám zájem

PAS 2010

V souvislosti s trvale udržitelným rozvojem v rámci enviromentální politiky vznikl soubor předpisů PAS 2010 (Publicly Availiable Specification), který definuje požadavky na jednání organizací s cílem eliminovat dopady na biologickou rozmanitost.

Mezinárodní definice priorit PAS 2010 zahrnuje strategické plánování pro zachování biologické diverzity.

Zavedení požadavků PAS 2010 doporučujeme všem organizacím a institucím, jejichž cílem je v rámci enviromentální politiky chránit biologickou rozmanitost.

Proč provést certifikaci s námi

  • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
  • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
  • Nabízíme férové ceny s ohledem na trend snižování provozních nákladů organizací

Co získáte na základě certifikace 

  • Eliminujete dopady své organizace na biologickou rozmanitost
  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Posílíte důvěru svých zákazníků
  • Zvýšíte prestiž své organizace
  • Splníte rostoucí očekávání veřejnosti v angažovanost do enviromentální politiky
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Máte zájem o certifikaci dle standardu PAS 2010? Obraťte se na nás a společně připravíme řešení, které vám bude vyhovovat.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference