Norma ISO 55000

Management aktiv

Kontaktuje nás

ISO 55000

Není akreditováno
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Norma ISO 55000 je mezinárodním standardem, který sjednocuje požadavky pro řízení aktiv.

Aktivum je položka, věc nebo entita s určitou hodnotou pro danou organizaci. Rozdělujeme je na hmotná, nehmotná, finanční či nefinanční. V souvislosti s normou ISO 55000 hovoříme především o hmotných aktivech.

Cílem požadavků standardu ISO 55000 je zajištění či udržení odpovídající hodnoty aktiv a minimalizace rizik spojených s jejich řízením.

Certifikaci podle ISO 55000 doporučujeme všem organizacím libovolné velikosti a oboru, mezi jejichž kompetence patří mimo jiné řízení aktiv.

Proč provést certifikaci s námi

  • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
  • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
  • Nabízíme férové ceny s ohledem na trend snižování provozních nákladů organizací

Co získáte na základě certifikace

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Zvýšíte kvalitu svých služeb
  • Zvýšíte prestiž a efektivitu své organizace
  • Posílíte udržitelnost své organizace
  • Zajistíte soulad se zákony a předpisy
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

V případě zájmu o certifikaci dle standardu ISO 55000 nás kontaktujte. Rádi vyhovíme vašim požadavkům.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více