Norma ISO 55000

Management aktiv

Mám zájem

ISO 55000

Norma ISO 55000 je mezinárodním standardem, který sjednocuje požadavky pro řízení aktiv.

Aktivum je položka, věc nebo entita s určitou hodnotou pro danou organizaci. Rozdělujeme je na hmotná, nehmotná, finanční či nefinanční. V souvislosti s normou ISO 55000 hovoříme především o hmotných aktivech.

Cílem požadavků standardu ISO 55000 je zajištění či udržení odpovídající hodnoty aktiv a minimalizace rizik spojených s jejich řízením.

Certifikaci podle ISO 55000 doporučujeme všem organizacím libovolné velikosti a oboru, mezi jejichž kompetence patří mimo jiné řízení aktiv.

Proč provést certifikaci s námi

  • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
  • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
  • Nabízíme férové ceny s ohledem na trend snižování provozních nákladů organizací

Co získáte na základě certifikace

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Zvýšíte kvalitu svých služeb
  • Zvýšíte prestiž a efektivitu své organizace
  • Posílíte udržitelnost své organizace
  • Zajistíte soulad se zákony a předpisy
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

V případě zájmu o certifikaci dle standardu ISO 55000 nás kontaktujte. Rádi vyhovíme vašim požadavkům.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference