Norma ISO 29990

Systémy managementu vzdělávacích služeb

Mám zájem

ISO 29990

Pro zajištění odpovídající kvality a rozvoje vzdělávání v rámci vzdělávacích institucí po celém světě bylo potřeba stanovit specifické požadavky.

Těmi se zabývá mezinárodně uznávaná norma ISO 29990.

Mezinárodní standard ISO 29990:2010 definuje procesní postupy s cílem udržování a zvyšování odpovídající kvality vzdělávání v rámci vzdělávací instituce. Certifikace se stane ověřením kvality vzdělání ve vaší organizaci.

Normu ISO 29990:2010 doporučujeme poskytovatelům vzdělávacích služeb od poskytovatelů školení a odborných seminářů přes univerzity a vysoké školy nebo instituce poskytující celoživotní vzdělávání. Normu ISO 29990 často aplikují také akademie, jazykové školy, autoškoly nebo další vzdělávací organizace.

Požadavky normy ISO 29990

  • Zavedení odpovídajících procesů pro zvýšení kvality
  • Zvyšování efektivity vzdělávání v rámci organizace
  • Pravidelná kontrola stanovených opatření

Co získáte na základě certifikace 

  • Zvýšíte konkurenceschopnost vzdělávací instituce
  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Zlepšíte efektivitu systému řízení učení
  • Zvýšíte prestiž vzdělávací instituce
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Máte zájem o zvýšení efektivity vzdělávání v rámci vaší organizace dle standardu ISO 29990? Obraťte se na nás.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference