Norma ISO 29990

Systémy managementu vzdělávacích služeb

Kontaktuje nás

ISO 29990

Pro zajištění odpovídající kvality a rozvoje vzdělávání v rámci vzdělávacích institucí po celém světě bylo potřeba stanovit specifické požadavky.

Těmi se zabývá mezinárodně uznávaná norma ISO 29990.

Mezinárodní standard ISO 29990:2010 definuje procesní postupy s cílem udržování a zvyšování odpovídající kvality vzdělávání v rámci vzdělávací instituce. Certifikace se stane ověřením kvality vzdělání ve vaší organizaci.

Normu ISO 29990:2010 doporučujeme poskytovatelům vzdělávacích služeb od poskytovatelů školení a odborných seminářů přes univerzity a vysoké školy nebo instituce poskytující celoživotní vzdělávání. Normu ISO 29990 často aplikují také akademie, jazykové školy, autoškoly nebo další vzdělávací organizace.

Požadavky normy ISO 29990

  • Zavedení odpovídajících procesů pro zvýšení kvality
  • Zvyšování efektivity vzdělávání v rámci organizace
  • Pravidelná kontrola stanovených opatření

Co získáte na základě certifikace 

  • Zvýšíte konkurenceschopnost vzdělávací instituce
  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Zlepšíte efektivitu systému řízení učení
  • Zvýšíte prestiž vzdělávací instituce
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Máte zájem o zvýšení efektivity vzdělávání v rámci vaší organizace dle standardu ISO 29990? Obraťte se na nás.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více