ISO 27017 (Cloud Security)

Cloud Security - Požadavky na bezpečnost cloudových služeb

Kontaktuje nás

ISO 27017

V souvislosti s kybernetickou bezpečností a rozvojem cloudových služeb vznikla norma ISO 27017, která zahrnuje bezpečnostní požadavky pro cloudové služby a také dodatečné pokyny vycházející z normy ISO 27002.

V případě cloudových služeb využívá uživatel data, která jsou uložena na serverových uložištích mimo daný hardware. Data tak nezatěžují hardware ani jeho software. Ve většině případů se jedná o důvěrná data, která je potřeba chránit proti ztrátě či zneužití. 

Certifikaci dle standardu ISO 27017 doporučujeme všem organizacím, které poskytují cloudové služby.

Požadavky normy ISO 27017

  • Zajištění bezpečnostních opatření při poskytování cloudových služeb
  • Dodržování dodatečných pokynů vycházejících z normy ISO 27002

Co získáte na základě certifikace 

  • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
  • Zajistíte celkovou bezpečnost poskytovaných cloudových služeb
  • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
  • Posílíte důvěru svých zákazníků
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

Máte zájem o certifikaci normy ISO 27017 v rámci vaší organizace? Kontaktujte nás a my vás provedeme celým procesem.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více