Norma ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti informačních systémů

Kontaktuje nás

ISO 27001

Zajištěním bezpečnosti informačních systémů v organizacích se zabývá mezinárodně uznávaná norma ISO 27001.

Norma ISO 27001 definuje požadavky na systém řízení bezpečnosti informací v rámci firmy. Jejím hlavním cílem je ochrana dat a informací, aby nedošlo k jejich ztrátě či odcizení. To vede nejen ke snížení bezpečnostního rizika úniku informací, ale také k posílení důvěry firmy.

Certifikaci normy ISO 27001 doporučujeme všem firmám bez ohledu na její velikost či obor, které zpracovávají data prostřednictvím informačních technologií.

Požadavky normy ISO 27001 

  • Definice systému řízení ochrany informací

  • Dostupnost přístupu k informacím v případě potřeby
  • Pravidelná údržba a zlepšování systému řízení

Co získáte na základě certifikace 

  • Minimalizujete bezpečnostní informační rizika
  • Minimalizujete hrozby sankcí 
  • Získáte důvěru dodavatelů a zákazníků 
  • Zajistíte soulad se zákonnými předpisy a nařízeními
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte zájem o certifikaci normy ISO 27001? Kontaktujte nás a my vás rádi celým procesem provedeme.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více