Global GAP

Správná zemědělská praxe (Good Agricultural Practice)

Mám zájem

Global G.A.P.

Global GAP je souborem požadavků pro správnou zemědělskou praxi, který vznikl za účelem uspořádání mezinárodních standardů používaných po celém světě.

Sjednocení požadavků pro zemědělskou praxi zajistí odpovídající kvalitu a nezávadnost zemědělských produktů od pěstování či výroby až po prodej koncovým zákazníkům. GAP zahrnuje požadavky na bezpečnost potravin, ochranu zvířat a životního prostředí a mimo jiné ochranu zdraví při práci. 

Certifikace dle standardů Global GAP doporučujeme všem zemědělským podnikům a organizacím, jejichž cílem je nabízet své produkty mimo jiné obchodním řetězcům, a dále organizacím, které chtějí vylepšit interní systém řízení kvality.

Global GAP se vztahuje například na 

 • Rostliny
  • Ovoce a zelenina
  • Rostliny určené na výmlat a okopaniny
  • Květiny a okrasné rostliny
  • Káva a čaj
 • Užitková zvířata
 • Akvakulturu

Proč provést certifikaci s námi

 • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
 • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
 • Nabízíme férové ceny s ohledem na trend snižování provozních nákladů organizací

Co získáte na základě certifikace

 • Splníte požadavky obchodních řetězců pro odběr vašich produktů
 • Zvýšíte svou konkurenceschopnost
 • Zlepšíte interní procesy řízení kvality
 • Zajistíte kvalitu vaší zemědělské praxe dle mezinárodně uznávaných standardů
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Máte-li zájem o certifikaci dle požadavků standardů Global GAP, kontaktujte nás. Rádi se postaráme individuální řešení dle vašich představ.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference