Směrnice 2014/68/EU o tlakových zařízeních

Tlaková zařízení - Pressure Equipment Directive (PED)

Kontaktuje nás

Tlaková zařízení

Základními požadavky na návrh, výrobu a posouzení shody (s požadavky legislativních předpisů) tlakových zařízení a nádob se zabývá směrnice 2014/68/EU. 

Směrnice 2014/68/EU se vztahuje na konstrukci, výrobu a posouzení shody tlakových zařízení a sestav s maximálním přípustným tlakem větším než 0,5 bar. Požadavky směrnice je potřeba dodržet při vstupu výrobku na trh EU bez ohledu, zda se vyrábí mimo EU.

Certifikaci směrnice 2014/68/EU doporučujeme všem organizacím zabývajícím se výrobou tlakových zařízení určených pro trh EU, které specifikujeme níže.

Směrnice se vztahuje například na 

 • Potrubí 
 • Tlakové nádoby
 • Bezpečnostní doplňky 
 • Sestavy 
 • Tlakové hrnce
 • Vodotrubné kotle

Proč provést certifikaci s námi

 • Jsme notifikovanou společností (NB 2435) na provádění certifikace dle PED
 • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
 • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
 • Nabízíme férové ceny s ohledem na trend snižování provozních nákladů organizací

Co získáte na základě certifikace

 • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
 • Zajistíte bezpečnost svých tlakových zařízení
 • Získáte možnost vstoupit s tlakovými výrobky na trh EU
 • Budete mít jistotu dodržování legislativy a dalších předpisů
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Rádi se postaráme o certifikaci směrnice 2014/68/EU ve vaší organizaci. Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více