Směrnice 2014/68/EU o tlakových zařízeních

Tlaková zařízení - Pressure Equipment Directive (PED)

Kontaktuje nás

Tlaková zařízení

Akreditováno: ČIA
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Základními požadavky na návrh, výrobu a posouzení shody (s požadavky legislativních předpisů) tlakových zařízení a nádob se zabývá směrnice 2014/68/EU. 

Směrnice 2014/68/EU se vztahuje na konstrukci, výrobu a posouzení shody tlakových zařízení a sestav s maximálním přípustným tlakem větším než 0,5 bar. Požadavky směrnice je potřeba dodržet při vstupu výrobku na trh EU bez ohledu, zda se vyrábí mimo EU.

Certifikaci směrnice 2014/68/EU doporučujeme všem organizacím zabývajícím se výrobou tlakových zařízení určených pro trh EU, které specifikujeme níže.

Směrnice se vztahuje například na 

 • Potrubí 
 • Tlakové nádoby
 • Bezpečnostní doplňky 
 • Sestavy 
 • Tlakové hrnce
 • Vodotrubné kotle

Proč provést certifikaci s námi

 • Jsme notifikovanou společností (NB 2435) na provádění certifikace dle PED
 • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
 • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
 • Nabízíme férové ceny s ohledem na trend snižování provozních nákladů organizací

Co získáte na základě certifikace

 • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
 • Zajistíte bezpečnost svých tlakových zařízení
 • Získáte možnost vstoupit s tlakovými výrobky na trh EU
 • Budete mít jistotu dodržování legislativy a dalších předpisů
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Rádi se postaráme o certifikaci směrnice 2014/68/EU ve vaší organizaci. Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více