Směrnice 2014/68/EU o tlakových zařízeních

Tlaková zařízení - Pressure Equipment Directive (PED)

Mám zájem

Tlaková zařízení

Základními požadavky na návrh, výrobu a posouzení shody (s požadavky legislativních předpisů) tlakových zařízení a nádob se zabývá směrnice 2014/68/EU. 

Směrnice 2014/68/EU se vztahuje na konstrukci, výrobu a posouzení shody tlakových zařízení a sestav s maximálním přípustným tlakem větším než 0,5 bar. Požadavky směrnice je potřeba dodržet při vstupu výrobku na trh EU bez ohledu, zda se vyrábí mimo EU.

Certifikaci směrnice 2014/68/EU doporučujeme všem organizacím zabývajícím se výrobou tlakových zařízení určených pro trh EU, které specifikujeme níže.

Směrnice se vztahuje například na 

 • Potrubí 
 • Tlakové nádoby
 • Bezpečnostní doplňky 
 • Sestavy 
 • Tlakové hrnce
 • Vodotrubné kotle

Proč provést certifikaci s námi

 • Jsme notifikovanou společností (NB 2435) na provádění certifikace dle PED
 • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
 • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
 • Nabízíme férové ceny s ohledem na trend snižování provozních nákladů organizací

Co získáte na základě certifikace

 • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
 • Zajistíte bezpečnost svých tlakových zařízení
 • Získáte možnost vstoupit s tlakovými výrobky na trh EU
 • Budete mít jistotu dodržování legislativy a dalších předpisů
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Rádi se postaráme o certifikaci směrnice 2014/68/EU ve vaší organizaci. Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference