Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních

Posuzování shody strojních zařízení a certifikace strojů

Mám zájem

Strojní zařízení

Návrhem bezpečné konstrukce strojních zařízení, řádnou instalací a údržbou lze snížit úrazy a rizika spojené s jejich používáním.

Za účelem zvýšení bezpečnosti strojních zařízení vznikla směrnice 2006/42/ES.

Směrnice 2006/42/ES definuje přesné požadavky pro vstup strojních zařízení na trh EU. Certifikaci tak doporučujeme všem organizacím, které se zabývají výrobou strojních zařízení určených pro trh EU bez ohledu na místo výroby.

Směrnice se vztahuje na tyto výrobky

 • Strojní zařízení
 • Vyměnitelná přídavná zařízení
 • Bezpečnostní součásti
 • Příslušenství pro zdvihání
 • Řetězy, lana a popruhy
 • Snímatelná mechanická převodová zařízení
 • Neúplná strojní zařízení

Proč provést certifikaci s námi

 • Disponujeme příslušnou specializací pro udělení certifikátu
 • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
 • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
 • Nabízíme férové ceny s ohledem na trend snižování provozních nákladů organizací

Co získáte na základě certifikace

 • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
 • Zajistíte bezpečnost svých tlakových zařízení
 • Získáte možnost vstoupit se strojními zařízeními na trh EU
 • Budete mít jistotu dodržování legislativy a dalších předpisů
Mám zájem

Nejžádanější certifikace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy enviromentálního managementu

Certifikace normy ISO 14001 vám umožní nejen kompletní kontrolu nad dopady vaší společnosti na životní prostředí, ale dokážete rovněž efektivně snižovat provozní náklady.

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

Zavedením normy ISO 45001 dokážete zajistit vyšší úroveň bezpečnosti práce, předcházet chorobám z povolání a minimalizovat rizika narušení provozu vaší organizace.

ISO 27001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 22301

Systémy managementu kontinuity podnikání

ISO 20000

Systémy managementu IT služeb (ITSM)

Kromě směrnice 2006/42/ES vám rádi zajistíme posouzení bezpečnosti strojních zařízení s ohledem na splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost pro ČR dle Nařízení Vlády č. 176/2008 Sb. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktujte nás

Kdo jsou naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Všechny reference