Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních

Posuzování shody strojních zařízení a certifikace strojů

Kontaktuje nás

Strojní zařízení

Není akreditováno
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Návrhem bezpečné konstrukce strojních zařízení, řádnou instalací a údržbou lze snížit úrazy a rizika spojené s jejich používáním.

Za účelem zvýšení bezpečnosti strojních zařízení vznikla směrnice 2006/42/ES.

Směrnice 2006/42/ES definuje přesné požadavky pro vstup strojních zařízení na trh EU. Certifikaci tak doporučujeme všem organizacím, které se zabývají výrobou strojních zařízení určených pro trh EU bez ohledu na místo výroby.

Směrnice se vztahuje na tyto výrobky

 • Strojní zařízení
 • Vyměnitelná přídavná zařízení
 • Bezpečnostní součásti
 • Příslušenství pro zdvihání
 • Řetězy, lana a popruhy
 • Snímatelná mechanická převodová zařízení
 • Neúplná strojní zařízení

Proč provést certifikaci s námi

 • Disponujeme příslušnou specializací pro udělení certifikátu
 • Naši odborníci disponují dlouholetou praxí v oboru
 • Jsme připraveni vyhovět vašim individuálním požadavkům
 • Nabízíme férové ceny s ohledem na trend snižování provozních nákladů organizací

Co získáte na základě certifikace

 • Získáte mezinárodně uznávaný certifikát
 • Zajistíte bezpečnost svých tlakových zařízení
 • Získáte možnost vstoupit se strojními zařízeními na trh EU
 • Budete mít jistotu dodržování legislativy a dalších předpisů
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Kromě směrnice 2006/42/ES vám rádi zajistíme posouzení bezpečnosti strojních zařízení s ohledem na splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost pro ČR dle Nařízení Vlády č. 176/2008 Sb. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více