CE značka

Povinné označení výrobků dle směrnic Společenství

Kontaktuje nás

Stavební výrobky

Akreditováno: ČIA
Poskytováno: LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Označení CE musí nést určité výrobky, na které se vztahují směrnice Společenství.

Jedná se o výrobky vyrobené v členských státech a rovněž o výrobky z třetích zemí určené pro země Společenství. Označení CE znamená, že daný výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic.

Grafická podoba označení je daná a nelze ji měnit. Značka CE musí být umístěna na výrobku, obalu výrobku, návodu k použití a na záručním listu. Další podmínkou označení je čitelnost, dobrá viditelnost a nesmazatelnost. Zároveň výrobek nesmí nést podobné či zaměnitelné označení.

Postup posouzení shody výrobků 

 • Modul A: Vnitřní kontrola výroby
 • Modul B: ES přezkoušení typu
 • Modul C: Shoda s typem 
 • Modul D: Zabezpečování jakosti výroby
 • Modul E: Zabezpečování jakosti výrobků
 • Modul F: Ověřování výrobků
 • Modul G: Ověřování celku
 • Modul H: Komplexní zabezpečování jakosti 

Příklady výrobků, kterých se týká označení CE

 • Stavební výrobky
 • Strojní zařízení
 • Hračky
 • Jednoduché tlakové nádoby
 • Elektrická zařízení
 • Zdravotnické prostředky
 • Osobní ochranné prostředky

Proč posuzovat výrobky s námi

 • Poskytujeme technickou pomoc v rámci sestavení programu zkoušek
 • Případně sami provedeme posouzení shody
 • Máme mnohaleté zkušenosti z řady oborů
 • Disponujeme sítí laboratoří pro odzkoušení výrobků
 • Disponujeme odborníky pro případ ověření parametrů výrobku teoretickým výpočtem či posouzením technické dokumentace
 • Zajistíme speciální certifikáty podle požadavků zemí se speciálními požadavky na konkrétní výrobek

Co získáte na základě označení CE 

 • Obdržíte mezinárodně uznávané označení výrobků 
 • Splníte povinnost shody vlastností výrobků dle příslušních směrnic
 • Získáte možnost uvést výrobek na trh v rámci Společenstv
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

ISO 37301

Certifikace ISO 37301 | Compliance Management Syst

Standard ISO 37301 je speciálně navržen pro zlepšení systému dodržování předpisů v organizaci.

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 21001

Systémy řízení pro vzdělávací organizace

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Máte-li zájem o posouzení shody na vašich výrobcích, kontaktujte nás. Rádi vás celým procesem provedeme

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více