CE značka

Povinné označení výrobků dle směrnic Společenství

Kontaktuje nás

Stavební výrobky

Označení CE musí nést určité výrobky, na které se vztahují směrnice Společenství.

Jedná se o výrobky vyrobené v členských státech a rovněž o výrobky z třetích zemí určené pro země Společenství. Označení CE znamená, že daný výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic.

Grafická podoba označení je daná a nelze ji měnit. Značka CE musí být umístěna na výrobku, obalu výrobku, návodu k použití a na záručním listu. Další podmínkou označení je čitelnost, dobrá viditelnost a nesmazatelnost. Zároveň výrobek nesmí nést podobné či zaměnitelné označení.

Postup posouzení shody výrobků 

 • Modul A: Vnitřní kontrola výroby
 • Modul B: ES přezkoušení typu
 • Modul C: Shoda s typem 
 • Modul D: Zabezpečování jakosti výroby
 • Modul E: Zabezpečování jakosti výrobků
 • Modul F: Ověřování výrobků
 • Modul G: Ověřování celku
 • Modul H: Komplexní zabezpečování jakosti 

Příklady výrobků, kterých se týká označení CE

 • Stavební výrobky
 • Strojní zařízení
 • Hračky
 • Jednoduché tlakové nádoby
 • Elektrická zařízení
 • Zdravotnické prostředky
 • Osobní ochranné prostředky

Proč posuzovat výrobky s námi

 • Poskytujeme technickou pomoc v rámci sestavení programu zkoušek
 • Případně sami provedeme posouzení shody
 • Máme mnohaleté zkušenosti z řady oborů
 • Disponujeme sítí laboratoří pro odzkoušení výrobků
 • Disponujeme odborníky pro případ ověření parametrů výrobku teoretickým výpočtem či posouzením technické dokumentace
 • Zajistíme speciální certifikáty podle požadavků zemí se speciálními požadavky na konkrétní výrobek

Co získáte na základě označení CE 

 • Obdržíte mezinárodně uznávané označení výrobků 
 • Splníte povinnost shody vlastností výrobků dle příslušních směrnic
 • Získáte možnost uvést výrobek na trh v rámci Společenstv
Kontaktuje nás

Nejžádanější certifikace

SJ – PK

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK) | LL-C Czech Republic

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kvalita a bezpečí

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Kvalita a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle vyhl.

ISO 9001

Systémy managementu kvality (QMS)

Systémy managementu kvality odpovídající normě ISO 9001 vám umožní zvyšovat kvalitu vašich výrobků či poskytovaných služeb, zefektivnit firemní procesy nebo například účastnit se výběrových řízení pořádaných státní správou.

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví (BOZP)

ISO 27001

Systémy managementu bezpečnosti inormací

Máte-li zájem o posouzení shody na vašich výrobcích, kontaktujte nás. Rádi vás celým procesem provedeme

Kontaktuje nás

Naši klienti

Siemens
Purina
O2
Fujitsu
Vodafone
Apave
Česká pošta
Munai Field Service
Více